Χάρτης

ΙΕΚ

ΑΙΓΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: (Τ.Ε.Λ. ΑΙΓΙΟΥ) Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΞΗΡΟΛΙΘΙΑ,Αιγιο, 25100 - Αχαΐας
Τηλέφωνο: 2691022177