Χάρτης

ΜΟΥΣΕΙΑ

Μουσείο Ζακύνθου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Πλατεία Σολωμού, 29100 - Ζακύνθου
Τηλέφωνο: 2695042714
Fax: 2695042714
Ιστοσελίδα: http://odysseus.culture.gr/h/1/gh151.jsp?obj_id=3276&theme_id=22

Περιγραφή

Ώρες Λειτουργίας

Χειμερινό:
Από 01.11.2007 έως 31.03.2008
08:30-15:00
Μονή βάρδια

Θερινό:
Από 1η Ιουλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου καθημερινά 08.00-19.30