ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΛΟΙΩΝ - ΚΑΛΟΖΟΥΜΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΟΙΟΥ

Επικοινωνία

Διεύθυνση: ΑΤΤΙΚΗ, 10444 - Αττική Τηλέφωνο: 6980312778E-mail: kalo.panagiotis@yahoo.grΥπεύθυνος: ΚΑΛΟΖΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

More results