ΠΛΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - ΣΕΡΡΕΣ

Επικοινωνία

Διεύθυνση: ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ 1914-1916 1 (πρώην ΟΜΗΡΩΝ), 62121 - Σέρρες Τηλέφωνο: 2321097875Κινητό: 6932750850E-mail: tpliakogiannis@yahoo.grΥπεύθυνος: ΠΛΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

More results