Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2019 | 09:38 πμ

Ηλεκτρονικός Επαγγελματικός Οδηγός Ελλάδας

Κατάλογος Επιχειρήσεων

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
σε: Αττικής, Αθήνα, Αμπελόκηποι
Περιοχή

Κατηγορίες

 

 

 • Ελένη Στουφή - Δικηγόρος & Διαμεσολαβήτρια

    ΕΛΕΝΗ ΣΤΟΥΦΗ BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομ/νία γέννησης: 15/4/1979 Έδρα άσκησης επαγγέλματος: Λ. Κηφισίας 104,11526 Αθήνα Τηλ:  210 3645912 & Κιν: 694 8089016  Fax: 210 3645913  Email: el_stoufi@yahoo.gr     ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  Απόφοιτη με γενικό βαθμό 19,3 του 1ου Λυκείου Πύργου Ηλείας  Απόφοιτη με  βαθμό « ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» (6,64) της Νομικής Σχολής Αθηνών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου   Απόφοιτη με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» (8,70) Μεταπτυχιακού Προγράμματος Γενικού Τμήματος Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» -Κατεύθυνση Ιδιωτικού Δικαίου -2 ετές  Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης - εξετάσεις Υπουργείου Φεβρουάριος 2017, ΑΚΚΕΔ Προμηθέας- Βασική εκπαίδευση Διαμεσολαβητών Νοέμβριος 2016  Πανεπιστήμιο Αθηνών «Διαμεσολάβηση – Διεθνής Πρακτική ερμηνεία ελληνικού νόμου και πρακτική εφαρμογή του» Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017  Πανεπιστήμιο Αθηνών «Ιατρική Δεοντολογία και Βιοηθική» Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δίπλωμα-Πιστοποίηση στις Διαπραγματεύσεις DIN, Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  Ελληνική Επιτροπή Βιοηθικής και Αριστοτέλειο Παν/μιο Βιοηθικοί Προβληματισμοί - Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο –Εργαστήριο μελέτης ιατρικού δικαίου - Φάρμακο, Νομικά ζητήματα 2018  Ιατρική Σχολή Αθηνών, Πιστοποίηση προγράμματος Ανακοίνωση δυσάρεστων ειδήσεων 2019  Ιατρική Σχολή Αθηνών, Πιστοποίηση παρακολούθησης προγράμματος Ασθενοκεντρική προσέγγιση 2019  Ιατρική Σχολή Αθηνών, Πιστοποίηση παρακολούθησης προγράμματος Διαχείριση ασθενών χρονίων παθήσεων 2019  Royal College of Physiciens, Breaking bad news- seminar  Harvard University- Program Bioethics The law medicine and ethics of reproductive technologies and genetics - 1/2019  University of Leeds-Introduction to Research Ethics -1/2019  University St George London- Developing clinical Empathy - 2019  Brown University Artful Medicine - patient care - 2019  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Δικηγόρους HELP Council of Europe Μάρτιος 2019-Ιούνιος 2019-KEY HUMAN RIGHTS PRINCIPLES IN BIOMEDICINE - 2019   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Εργασίες στο πλαίσιο της φοίτησης στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» Γενικού Τμήματος Δικαίου Παντείου:  Το δικαίωμα υπαναχώρησης στις συμβάσεις από απόσταση.--Ο έλεγχος της συγκέντρωσης κεφαλαίου –Κανονισμός 139/2004.--Έλεγχος καταχρηστικότητας  Γενικών Όρων Συναλλαγών. --Σήμα Εθνικό και Κοινοτικό, μεταβίβαση, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση.--Σύγκριση Σύμβασης Ο.Η.Ε. και Ε.Ε. για τα βασανιστήρια.--Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.--Συμφωνία για απόκτηση τέκνου με τη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας.-Ιατρός εργασίας.-Ελεύθερη κυκλοφορία ασθενών και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών υγείας-Κοινοτική Νομοθεσία και Νομολογία. Διπλωματική εργασία για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου:  ΘΕΜΑ:«ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ» / ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΣΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ Υποτροφία του Ιδρύματος Ιωάννου Σ. Λάτση, καθ΄όλη τη διάρκεια των σπουδών στη Νομική Σχολή Αθηνών  Χορηγία Ιδρύματος Ιωάννου Σ. Λάτση κατά τη φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Γενικού Τμήματος Δικαίου  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  Δικηγορικό γραφείο Δ.Μουσελίμη Δημήτρη-Στουφή Ελένη και Συνεργάτες (2012 έως σήμερα) Δικηγορικό Γραφείο Αλέξη Μητρόπουλου και Συνεργατών (1999-2012)   Δικηγορική Άσκηση Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Τράπεζας Αττικής Α.Ε.(2005-2006) ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης - εξετάσεις Υπουργείου Φεβρουάριος 2017  ΑΚΚΕΔ Προμηθέας- Βασική εκπαίδευση Διαμεσολαβητών Νοέμβριος 2016  ΑΚΚΕΔ σε συνεργασία με την Eταιρία Resolve –Πιστοποίηση Νομικών Παραστατών Δικηγόρων 2017  International Mediation Training in HEALTH CARE, ADR Θεσσαλονίκη 19/3/2017 ΜΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ   Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΑΜ 27865)   Μέλος Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών ΣΕΔΙ  Μέλος Ελληνικής Ιατρικής  Εταιρείας Δικαιικής Μαιευτικής και Γυναικολογίας  Μέλος Ελληνικής Εταιρίας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής   Μέλος Ομίλου Μελέτης  Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής  Μέλος Μητρώου εκπαιδευτών - ΓΣΣΕ   Μέλος Μητρώου γ.γ. Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους  Μέλος Ελληνικής Εταιρίας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας  Μέλος Ινστιτούτου Επαγγελματιών ιδιωτικότητας Βόρειας Ελλάδας  Μέλος ελληνικής εταιρείας MANAGEMENT υπηρεσιών υγείας   Μέλος Συνδέσμου Ελληνίδων Επιστημόνων  Μέλος  Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών  Μέλος Ένωσης Σηματούχων Εταιριών ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  Βεβαίωση γνώσης  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών- Πιστοποιητικά χρήσης MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCEL, ACCESS, INTERNET του Οικονομικού Τμήματος  της Νομικής Σχολής Αθηνών   Πιστοποίηση γνώσης MICROSOFT OFFICE  ECDL: WORD, EXCEL, INTERNET από πιστοποιημένο φορέα INFOQUEST  Πιστοποιητικό παρακολούθησης κύκλου σεμιναρίων Δικαστικής Γραφολογίας του Τομέα Ποινικών Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών   ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ  Γνώση Αγγλικών: Πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH - LOWER-  Γνώση Γαλλικών: Πτυχίο DELF 1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ (κατά χρονολογική σειρά)  Ά Σύνοδος Βουλής των Εφήβων (1η Βουλευτής Νομού Ηλείας κατόπιν γραπτού διαγωνισμού).1995  Μετανάστευση και Άσυλο « Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της Διεθνούς -Διάσκεψης κατά του Ρατσισμού στο Durban στο πλαίσιο της 2ης Μεσογειακής Συνάντησης των Εθνικών Επιτροπών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Νοέμβριος 2001  Σύνεδρος στο 2nd UNIVERSITY MODEM OF UNITED NATIONS, Θεσσαλονίκη Μάιος 2002.  «Δίκαιο και Πολιτική Ανταγωνισμού στην ΕΟΚ», 1ο Διεθνές Συνέδριο Επιτροπής Ανταγωνισμού,2002  «Η προστασία των Δικαιωμάτων των παιδιών» -Ελληνική Επιτροπή  Διεθνούς Αμνηστείας, Ζάππειο ,Μάρτιος 2002  Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων,  Ακαδημία Αθηνών, Απρίλιος 2002  Διεθνής Συνδιάσκεψη «Μετανάστευση –Οικονομική και Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών» Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, 27.2.2003  «Ενέχυρο σε κινητά χωρίς παράδοση, Ν.2844/2000»,  Σεμινάριο Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, 2003  Ιατρική Υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 17.4.2003  «Ο ρόλος του Δικαϊκού Συστήματος και της Κοινωνίας των πολιτών ενάντια στις διακρίσεις», Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και Ευρωπαїκή Επιτροπή, Ιούλιος 2004  Ημερίδα με θέμα «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γενικό Τμήμα Δικαίου, 2006  «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Φεβρουάριος 2007   «Εφαρμογές της επιστήμης και της τεχνολογίας στη φύση και τον άνθρωπο». Ίδρυμα Μποδοσάκη σε συνεργασία με Μέγαρο Μουσικής, 12.3.2007  Ημερίδα για τα βλαστικά κύτταρα ,Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων, 18.4.2007  3ο Διεθνές Συνέδριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου με θέμα «Πολιτισμική Διαφορετικότητα και Δικαιώματα του Ανθρώπου», 17.5.2007, Διεθνές Κέντρο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου LIBERTAS  «Νέες Τεχνολογίες και Ατομικά Δικαιώματα», Εργαστήριο Εγκληματολογικών Ερευνών και Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών, Προπύλαια, 23.5.2007  Συνέδριο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική, Παιδί και βιοηθική, ΙV  9 Δεκεμβρίου 2016 , Νομική Βιβλιοθήκη  Θέματα αναπαραγωγής και οικογένεια, Ελληνική Εταιρία Αναπαραγωγικής ιατρικής, 11/3/2017   International Mediation Training in HEALTH CARE ,ADR Θεσσαλονίκη 19/3/2017  Επιστημονική Ημερίδα Νομικοί και Ηθικοί προβληματισμοί στην ανθρώπινη αναπαραγωγή ΔΣΑ  και Ιατρικός σύλλογος Αθηνών 31/3/2017  9Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών υπηρεσιών , Δίκαιο και Καινοτομία 7/4/2017  Διεθνές Συνέδριο ΑΠΘ Ιατρική , Δίκαιο και Διαδίκτυο , Εργαστήρι Μελέτης Ιατρικού Δικαίου Θεσσαλονίκη  4-6/5/2017  Συνέδριο Ιατρική Ευθύνη, Πανεπιστήμιο Πατρών και ΔΣΠατρών 26 και 27.5.2017  Βιοιατρική έρευνα 16-17/6/2017 ΕΛ.Ε.ΦΙ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών  20 Years after Oviedo Convention, Θεσσαλονίκη ,Ιατρικό Επιμελητήριο8-9/12/2017,  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Ηθικής και Βιοηθικής, Αριστοτέλειο Παν/μιο 8-9-10/12/2017  Ιατρική ευθύνη και Βιοηθική V 2018 ,Δεδομένα υγείας και γενετικά δεδομένα 19/1/2018  Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ημερίδα ΔΣΑ και Αρχή Προστασίας 5/2/2018  Ευρωπαϊκή Ένωση Γυναικών-Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 22/2/2018 Αθήνα  Διημερίδα Ειδικά θέματα Φορολογικού και Συνταξιοδοτικού Δικαίου Εφετείο, e-themis, Φεβρουάριος 2018  Αρχή προστασίας Δεδομένων ,ΔΣΑ 5/2/2018 GPO  Προστασία προσωπικών δεδομένων στην Έρευνα.ΕΚΠΑ Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 20/06/18  Η φιλοσοφία της γέννησης.14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών 4 Οκτωβρίου 2018  Μαιευτικοί υπέρηχοι-Συνέδριο Γυναικολογίας Μαιευτικής Πάτρα 12-14/10/2018 ομιλήτρια θέμα :Γενετικός Έλεγχος -Γενετική Συμβουλευτική-Βιοηθική Διαμεσολάβηση  Πανελλήνιο Συνέδριο Γενετιστών. Ενικό Ίδρυμα Ερευνών, 2/11/2018  H ανάπτυξη του Τομέα Υγείας,ΠΑΣΥΤΟΔ 2018, Πανεπιστήμιο Πειραιά, 9/11/2018  Νομικά Ζητήματα στη ΜΕΘ, 14-17/11/2018  Βιοηθικά ζητήματα 2ο Επιστημονικό Συμπόσιο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 1/2019  Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 2019/3  Οικονομικό forum Υγείας 2019  Αrtificial intelligence:εισήγηση κας Παναγοπούλου Κουτνατζή- Συμβούλιο της Επικρατείας - Ίδρυμα Τσάτσου 2019  Συμβούλιο της Ευρώπης BIOETHICS HELP Strasbourg 3/2019 συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βιοηθική -Βιοιατρική και νομικά επαγγέλματα  ΚΕΦΙ Σύλλογος Καρκινοπαθών Ημέρα Δικαιωμάτων Ασθενών-Συντονίστρια Απρίλιος 2019  Ημερίδα βιοηθικής και ιατρικής δεοντολογίας Απρίλιος 2019 Επιστημονική εταιρεία φοιτητών ιατρικής Ελλάδας ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ  Διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών στον κατασκευαστικό τομέα 25/11/2016 Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο  Διεθνής Εβδομάδα Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών ΕΒΕΑ, 28 και 29/12/2016   Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών Δεκέμβριος 2016  Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών- Επιμελητήριο Ν. Ηλείας , Πύργος Μάιος 2017  Διαμεσολάβηση και εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών.Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών 22.5.2017  Διαμεσολάβηση και διοικητικές διαφορές ΔΣΑ 21/6/2017  Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών ΕΒΕΑ 21/6/2017  Μαιευτικοί υπέρηχοι.Συνέδριο Γυναικολογίας Μαιευτικής Πάτρα 12-14/10/2018 ομιλήτρια θέμα :Γενετικός Έλεγχος - Γενετική Συμβουλευτική-Βιοηθική Διαμεσολάβηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ στα Κοινοτικά Όργανα και άλλους φορείς στα πλαίσια του διετούς Μεταπτυχιακού προγράμματος "Δίκαιο & Ευρωπαїκή Ενοποποίηση":  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  ΔΕΚ  ΠΕΚ  Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  ΚΕΦΙ Σύλλογος Καρκινοπαθών:Το δικαίωμα στην ενημέρωση του ασθενούς Απρίλιος 2019  

  Κατηγορία: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

  Στείλτε e-mail
  Λεωφ. Κηφισίας 104 - Αμπελόκηποι
  2103645912
  6948089016
 • ΣΤΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης - Συντάξεις ΕΦΚΑ Η Στουφή Ελένη είναι δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος Νομικής Σχολής και αριστούχος κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Δικαίου Παντείου πανεπιστημίου. Έχει παρακολουθήσει σειρά συνεδρίων, διαλέξεων και σεμιναρίων που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικά θέματα. Ειδικεύεται στον τομέα των συντάξεων. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κάθε υποψήφιου συνταξιούχου. Σύνταξη αναλυτικής και εξατομικευμένης προσυνταξιοδοτικής γνωμοδότησης, που περιλαμβάνει την καταμέτρηση των χρόνων ασφάλισης στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που θεμελιώνει το ποσό σύνταξής του. Παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα που εν γένει προκύπτουν κατά τη διαδικασία απονομής της σύνταξης. Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει επίσης την πλήρη διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης απόφασης σύνταξης με όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την κατάθεση της αίτησης για απονομή σύνταξης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, μέχρι την άμεση έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης. Υποβολή ενστάσεων για επίλυση νομικών ζητημάτων ή και προσφυγών και κάθε άλλου ένδικου μέσου, απαιτείται σε όλους τους βαθμούς της πολιτικής και διοικητικής δικονομίας.   Διαμεσολάβηση - Διαπραγματεύσεις - Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Η Δικηγόρος Ελένη Στουφή είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών. Έχει λάβει βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Εκπαίδευσης στον νόμο της Διαμεσολάβησης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ακαδημαϊκό έτος 2016/2017). Έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα Πιστοποίησης Νομικών Παραστατών Δικηγόρων σε υποθέσεις Διαμεσολάβησης από τον φορέα ΑΚΚΕΔ. Έχει εκπαιδευτεί στον χειρισμό υποθέσεων ιατρικής διαμεσολάβησης και θεμάτων βιοηθικής διάστασης (νοσοκομειακές μονάδες Μ.Ε.Θ.)-International Mediation Training in HEALTH CARE ,φορέας ADR, Θεσσαλονίκη 2017. Ακολούθως έχει εξειδικευτεί στον Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών από τον φορέα Εκπαίδευσης Διαμεσολάβησης ΑΚΚΕΔ και είναι Μέλος του Μητρώου Συντονιστών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους. Εκπαιδεύεται στο ετήσιο πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου 2017-2018 DIN που αφορά την εξειδίκευση στα μοντέλα Διαπραγματεύσεων. Έχει  παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων που σχετίζονται με την Διαμεσολάβηση  σε τομείς όπως το ιατρικό δίκαιο, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών κλπ. Ενδεικτικά : -Διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών στον κατασκευαστικό τομέα 25/11/2016 Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο -Διεθνής Εβδομάδα Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών ΕΒΕΑ, 28 και 29/12/2016 -Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών Δεκέμβριος 2016 -Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών- Επιμελητήριο Ν. Ηλείας , Πύργος Μάιος 2017 -Διαμεσολάβηση και εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών. Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών 22.5.2017 -Διαμεσολάβηση και διοικητικές διαφορές ΔΣΑ 21/6/2017 - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών ΕΒΕΑ 21/6/2017 ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ   ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ της ΕΕ περί Διαμεσολάβησης στη νομοθεσία της χώρας μας έγινε με την ψήφιση του νόμου 3898/12.12.2010 «Διαμεσολάβηση σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις». Ως Διαμεσολάβηση νοείται διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά.   Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο  ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Διαμεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση με τους διαδίκους πρόσωπο, από το οποίο ζητείται να αναλάβει διαμεσολάβηση με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι Διαπιστευμένος και να είναι καταχωρημένο το όνομά του στην επίσημη λίστα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.  Ο Διαμεσολαβητής, φέρνει τα μέρη σε επαφή και οργανώνει το μεταξύ τους διάλογο ενώ  διαμέσου των διαπραγματευτικών τεχνικών στις οποίες έχει εντρυφήσει, τα διευκολύνει να καταλήξουν σε μία κοινώς αποδεκτή λύση. Σημειωτέον πως  τα μέρη πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υποβάλλει ο ίδιος σχέδιο επίλυσης. Τα μέρη θα διαμορφώσουν τους όρους της συμφωνίας τους κατόπιν γόνιμου διαλόγου. Ο Διαμεσολαβητής δεσμεύεται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τις πληροφορίες που του εμπιστεύεται κάθε μέρος κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και δύναται να τις κοινοποιήσει στο άλλο μέρος μόνο μετά από ρητή σύμφωνη γνώμη του μέρους. Επίσης δεσμεύεται  να μην αποκαλύψει οτιδήποτε σχετικό με τη διαμεσολάβηση που έχει διενεργήσει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς.   ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΕΥΕΛΙΞΙΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η διαδικασία της διαμεσολάβησης αρχίζει με μια κοινή συνάντηση του διαμεσολαβητή με τα μέρη, τα οποία, αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τον διαμεσολαβητή για την όλη διαδικασία, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για την μεταξύ τους διαφορά. Ακολούθως γίνονται κατ΄ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ του διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους, προκειμένου αυτός να διερευνήσει την ουσία της υπόθεσης και να βοηθήσει τα μέρη στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις προσανατολίζοντάς τα προς τα συμφέροντα τους . ΕΥΕΛΙΞΙΑ: Η διαδικασία της διαμεσολάβησης καθορίζεται από τον διαμεσολαβητή σε συνεννόηση με τα μέρη, τα οποία μπορούν να τερματίσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης οποτεδήποτε επιθυμούν. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να επικοινωνεί και να συναντάται στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης με καθένα από τα μέρη. Πληροφορίες που αντλεί ο διαμεσολαβητής κατά τις επαφές αυτές με το ένα μέρος δεν κοινολογούνται στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. ΑΠΟΡΡΗΤΟ:Η διαμεσολάβηση πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζει το απόρρητο αυτής, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας. Τα μέρη, εφόσον το επιθυμούν, δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν και το απόρρητο του περιεχομένου της συμφωνίας, στην οποία ενδέχεται να καταλήξουν κατά τη διαμεσολάβηση, εκτός αν η κοινολόγηση του περιεχομένου της εν λόγω συμφωνίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ–ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Μετά το πέρας της διαδικασίας διαμεσολάβησης το πρακτικό υπογράφεται από τον διαμεσολαβητή, τα μέρη και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Το πρωτότυπο αυτού κατατίθεται, εφόσον ένα τουλάχιστον των μερών το ζητήσει, με επιμέλεια του διαμεσολαβητή στη γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου διεξήχθη η διαμεσολάβηση.  Από την κατάθεση στη γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου το πρακτικό διαμεσολάβησης, εφόσον περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης που μπορεί να εκτελεσθεί αναγκαστικά, αποτελεί εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο γ’ ΚΠολΔ.

  Κατηγορία: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

  Στείλτε e-mail
  Λεωφόρος Κηφισίας 104 - Αμπελόκηποι
  2103645912
  6948089016
 • ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ

  Βιογραφικό   Ιωάννης Ε. Βαονάκης, Δικηγόρος   Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ   LL.M. ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ   Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομικη Σχολή Αθηνών απο την οποία αποφοίτησε  λαμβάνοντας το πτυχίο του με βαθμο “Λίαν Καλώς”.   Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο “Διεθνες Οικονομικό Χρηματοοικονομικο και Τραπεζικό Δικαιο” του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντειου Πανεπιστημίου με εκπονηθείσα διπλωματικη εργασία με τίτλο “Πρόσφατες Νομοθετικές Εξελίξεις της Ρυθμιστικής Παρέμβασης στο πεδίο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο- Προεκτάσεις Τραπεζικού και Ποινικού Δικαίου”.   Πραγματοποίησε την δικηγορικη του άσκηση στο σύνολο της στο Δικηγορικο Γραφειο “Αλεξάνδρα Παπαγεωργιου και Συνεργάτες”, αποκομιζοντας σημαντικη εμπειρια σε ζητηματα Τραπεζικού Δικαίου, Ποινικού Δικαίου, Εμπορικού Δικαίου, Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης και Αστικού Δικαίου καθως και Δικαίου της Αστικής Αφερεγγυοτητας (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) και Διοικητικού Δικαίου και στο οποίο εξακολουθεί να συστεγαζεται πλέον ως δικηγόρος.   Παράλληλα, τυγχάνει Νομικός Σύμβουλος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και μεγάλων Εταιρειών.   Έχει συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό προγραμμα Euroscola με παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβουργο, ενω έχει ασχοληθεί ενεργά με θέματα πιστωτικων ιδρυματων, αγοράς και καταναλωτών.   Εμβαθυνει συνεχώς την νομική του κατάρτιση με την συμμετοχή του, ως ομιλητής ή σύνεδρος, σε νομικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθως επίσης και με την τακτικη παρακολούθηση νομικών σεμιναρίων και προγραμμάτων. Παράλληλα, ενημερώνεται διαρκώς για όλες τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις τόσο σε εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.   Αναπτύσσει συγγραφική δραστηριότητα με αντικείμενο κυρίως την νομική αρθρογραφία μέσα απο το blog nomosfera που δημιούργησε ο ίδιος αλλά και άλλες νομικές και ειδησεογραφικές ιστοσελίδες.   Αρθρογραφεί τακτικά στην στήλη “Legal Aspects” της γνωστής ιστοσελίδας marketnews.gr,  ανάμεσα σε σημαντικούς δημοσιογράφους και διακεκριμένους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων.   Το νομικό άρθρο του με θέμα “Factoring- Forfaiting” γραμμένη εξολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα έχει δημοσιευτεί στον νομικό Οδηγό Greek Law Digest 2012 ανάμεσα σε άρθρα έγκριτων νομικών.   Έχει σημαντική δικαστηριακη παρουσία στα Δικαστήρια των Αθηνών, του Ρεθύμνου αλλα και ολόκληρης της Ελλάδας, διεκπεραιωνοντας με επιτυχία τις υποθέσεις των εντολεων του που του ανατιθενται, έχοντας επιτύχει την έκδοση εξαιρετικά σημαντικών δικαστικών αποφάσεων που συνιστούν Νομολογία.   Διαθέτει πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ ομιλεί άπταιστα την αγγλική γλώσσα και πολυ καλα την γερμανική.   Τομείς δραστηριότητας Ποινικό Δίκαιο Τραπεζικό Δίκαιο Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Νόμος Κατσέλη (ν. 3869/2010) Εμπορικό Δίκαιο Χρηματοοικονομικό Δίκαιο - Δίκαιο κεφαλαιαγοράς Δίκαιο Συμβάσεων , Τηλεπικοινωνιών και Διαδικτύου Αστικό Δίκαιο Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης  Δίκαιο αξιογραφων - Είσπραξη απαιτήσεων Εργατικό Δίκαιο και Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης Διοικητικό Δίκαιο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - Ευρωπαϊκό Δίκαιο

  Κατηγορία: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

  Φωτογραφίες [10]
  Στείλτε e-mail
  ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 42 - Αμπελόκηποι
  2103005750
  6973954096
 • Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 132 - Αμπελόκηποι
  2106456222