Κατάλογος Επιχειρήσεων

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
σε: Αττικής, Αθήνα, Αμπελόκηποι
Περιοχή

Κατηγορίες

 

 

 • ΣΤΟΥΦΗ ΕΛΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΑΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

  Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης - Συντάξεις ΕΦΚΑ Η Στουφή Ελένη είναι δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος Νομικής Σχολής και αριστούχος κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Δικαίου Παντείου πανεπιστημίου. Έχει παρακολουθήσει σειρά συνεδρίων, διαλέξεων και σεμιναρίων που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικά θέματα. Ειδικεύεται στον τομέα των συντάξεων. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κάθε υποψήφιου συνταξιούχου. Σύνταξη αναλυτικής και εξατομικευμένης προσυνταξιοδοτικής γνωμοδότησης, που περιλαμβάνει την καταμέτρηση των χρόνων ασφάλισης στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που θεμελιώνει το ποσό σύνταξής του. Παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα που εν γένει προκύπτουν κατά τη διαδικασία απονομής της σύνταξης. Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει επίσης την πλήρη διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης απόφασης σύνταξης με όλες τις απαραίτητες ενέργειες από την κατάθεση της αίτησης για απονομή σύνταξης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, μέχρι την άμεση έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης. Υποβολή ενστάσεων για επίλυση νομικών ζητημάτων ή και προσφυγών και κάθε άλλου ένδικου μέσου, απαιτείται σε όλους τους βαθμούς της πολιτικής και διοικητικής δικονομίας.   Διαμεσολάβηση - Διαπραγματεύσεις - Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Η Δικηγόρος Ελένη Στουφή είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών. Έχει λάβει βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Εκπαίδευσης στον νόμο της Διαμεσολάβησης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ακαδημαϊκό έτος 2016/2017). Έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα Πιστοποίησης Νομικών Παραστατών Δικηγόρων σε υποθέσεις Διαμεσολάβησης από τον φορέα ΑΚΚΕΔ. Έχει εκπαιδευτεί στον χειρισμό υποθέσεων ιατρικής διαμεσολάβησης και θεμάτων βιοηθικής διάστασης (νοσοκομειακές μονάδες Μ.Ε.Θ.)-International Mediation Training in HEALTH CARE ,φορέας ADR, Θεσσαλονίκη 2017. Ακολούθως έχει εξειδικευτεί στον Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών από τον φορέα Εκπαίδευσης Διαμεσολάβησης ΑΚΚΕΔ και είναι Μέλος του Μητρώου Συντονιστών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους. Εκπαιδεύεται στο ετήσιο πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου 2017-2018 DIN που αφορά την εξειδίκευση στα μοντέλα Διαπραγματεύσεων. Έχει  παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων που σχετίζονται με την Διαμεσολάβηση  σε τομείς όπως το ιατρικό δίκαιο, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών κλπ. Ενδεικτικά : -Διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών στον κατασκευαστικό τομέα 25/11/2016 Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο -Διεθνής Εβδομάδα Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών ΕΒΕΑ, 28 και 29/12/2016 -Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών Δεκέμβριος 2016 -Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών- Επιμελητήριο Ν. Ηλείας , Πύργος Μάιος 2017 -Διαμεσολάβηση και εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών. Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών 22.5.2017 -Διαμεσολάβηση και διοικητικές διαφορές ΔΣΑ 21/6/2017 - Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης Οφειλών ΕΒΕΑ 21/6/2017 ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ   ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ της ΕΕ περί Διαμεσολάβησης στη νομοθεσία της χώρας μας έγινε με την ψήφιση του νόμου 3898/12.12.2010 «Διαμεσολάβηση σε εμπορικές και αστικές υποθέσεις». Ως Διαμεσολάβηση νοείται διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά.   Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο  ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Διαμεσολαβητής νοείται τρίτο σε σχέση με τους διαδίκους πρόσωπο, από το οποίο ζητείται να αναλάβει διαμεσολάβηση με κατάλληλο, αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι Διαπιστευμένος και να είναι καταχωρημένο το όνομά του στην επίσημη λίστα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.  Ο Διαμεσολαβητής, φέρνει τα μέρη σε επαφή και οργανώνει το μεταξύ τους διάλογο ενώ  διαμέσου των διαπραγματευτικών τεχνικών στις οποίες έχει εντρυφήσει, τα διευκολύνει να καταλήξουν σε μία κοινώς αποδεκτή λύση. Σημειωτέον πως  τα μέρη πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν υποβάλλει ο ίδιος σχέδιο επίλυσης. Τα μέρη θα διαμορφώσουν τους όρους της συμφωνίας τους κατόπιν γόνιμου διαλόγου. Ο Διαμεσολαβητής δεσμεύεται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τις πληροφορίες που του εμπιστεύεται κάθε μέρος κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και δύναται να τις κοινοποιήσει στο άλλο μέρος μόνο μετά από ρητή σύμφωνη γνώμη του μέρους. Επίσης δεσμεύεται  να μην αποκαλύψει οτιδήποτε σχετικό με τη διαμεσολάβηση που έχει διενεργήσει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Διαφορές ιδιωτικού δικαίου μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς.   ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ –ΕΥΕΛΙΞΙΑ-ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η διαδικασία της διαμεσολάβησης αρχίζει με μια κοινή συνάντηση του διαμεσολαβητή με τα μέρη, τα οποία, αφού ενημερωθούν αναλυτικά από τον διαμεσολαβητή για την όλη διαδικασία, παρουσιάζουν τις απόψεις τους για την μεταξύ τους διαφορά. Ακολούθως γίνονται κατ΄ ιδίαν συναντήσεις μεταξύ του διαμεσολαβητή και του κάθε μέρους, προκειμένου αυτός να διερευνήσει την ουσία της υπόθεσης και να βοηθήσει τα μέρη στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις προσανατολίζοντάς τα προς τα συμφέροντα τους . ΕΥΕΛΙΞΙΑ: Η διαδικασία της διαμεσολάβησης καθορίζεται από τον διαμεσολαβητή σε συνεννόηση με τα μέρη, τα οποία μπορούν να τερματίσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης οποτεδήποτε επιθυμούν. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ: Η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται πρακτικά. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να επικοινωνεί και να συναντάται στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης με καθένα από τα μέρη. Πληροφορίες που αντλεί ο διαμεσολαβητής κατά τις επαφές αυτές με το ένα μέρος δεν κοινολογούνται στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. ΑΠΟΡΡΗΤΟ:Η διαμεσολάβηση πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζει το απόρρητο αυτής, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας. Τα μέρη, εφόσον το επιθυμούν, δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν και το απόρρητο του περιεχομένου της συμφωνίας, στην οποία ενδέχεται να καταλήξουν κατά τη διαμεσολάβηση, εκτός αν η κοινολόγηση του περιεχομένου της εν λόγω συμφωνίας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ–ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Μετά το πέρας της διαδικασίας διαμεσολάβησης το πρακτικό υπογράφεται από τον διαμεσολαβητή, τα μέρη και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους. Το πρωτότυπο αυτού κατατίθεται, εφόσον ένα τουλάχιστον των μερών το ζητήσει, με επιμέλεια του διαμεσολαβητή στη γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου διεξήχθη η διαμεσολάβηση.  Από την κατάθεση στη γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου το πρακτικό διαμεσολάβησης, εφόσον περιέχει συμφωνία των μερών για ύπαρξη αξίωσης που μπορεί να εκτελεσθεί αναγκαστικά, αποτελεί εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο γ’ ΚΠολΔ.

  Κατηγορία: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

  Στείλτε e-mail
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 104 - Αμπελόκηποι
  2103645912
  6948089016
 • ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ

  Βιογραφικό   Ιωάννης Ε. Βαονάκης, Δικηγόρος   Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ   LL.M. ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ   Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομικη Σχολή Αθηνών απο την οποία αποφοίτησε  λαμβάνοντας το πτυχίο του με βαθμο “Λίαν Καλώς”.   Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο “Διεθνες Οικονομικό Χρηματοοικονομικο και Τραπεζικό Δικαιο” του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντειου Πανεπιστημίου με εκπονηθείσα διπλωματικη εργασία με τίτλο “Πρόσφατες Νομοθετικές Εξελίξεις της Ρυθμιστικής Παρέμβασης στο πεδίο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο- Προεκτάσεις Τραπεζικού και Ποινικού Δικαίου”.   Πραγματοποίησε την δικηγορικη του άσκηση στο σύνολο της στο Δικηγορικο Γραφειο “Αλεξάνδρα Παπαγεωργιου και Συνεργάτες”, αποκομιζοντας σημαντικη εμπειρια σε ζητηματα Τραπεζικού Δικαίου, Ποινικού Δικαίου, Εμπορικού Δικαίου, Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης και Αστικού Δικαίου καθως και Δικαίου της Αστικής Αφερεγγυοτητας (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) και Διοικητικού Δικαίου και στο οποίο εξακολουθεί να συστεγαζεται πλέον ως δικηγόρος.   Παράλληλα, τυγχάνει Νομικός Σύμβουλος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και μεγάλων Εταιρειών.   Έχει συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό προγραμμα Euroscola με παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβουργο, ενω έχει ασχοληθεί ενεργά με θέματα πιστωτικων ιδρυματων, αγοράς και καταναλωτών.   Εμβαθυνει συνεχώς την νομική του κατάρτιση με την συμμετοχή του, ως ομιλητής ή σύνεδρος, σε νομικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθως επίσης και με την τακτικη παρακολούθηση νομικών σεμιναρίων και προγραμμάτων. Παράλληλα, ενημερώνεται διαρκώς για όλες τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις τόσο σε εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.   Αναπτύσσει συγγραφική δραστηριότητα με αντικείμενο κυρίως την νομική αρθρογραφία μέσα απο το blog nomosfera που δημιούργησε ο ίδιος αλλά και άλλες νομικές και ειδησεογραφικές ιστοσελίδες.   Αρθρογραφεί τακτικά στην στήλη “Legal Aspects” της γνωστής ιστοσελίδας marketnews.gr,  ανάμεσα σε σημαντικούς δημοσιογράφους και διακεκριμένους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων.   Το νομικό άρθρο του με θέμα “Factoring- Forfaiting” γραμμένη εξολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα έχει δημοσιευτεί στον νομικό Οδηγό Greek Law Digest 2012 ανάμεσα σε άρθρα έγκριτων νομικών.   Έχει σημαντική δικαστηριακη παρουσία στα Δικαστήρια των Αθηνών, του Ρεθύμνου αλλα και ολόκληρης της Ελλάδας, διεκπεραιωνοντας με επιτυχία τις υποθέσεις των εντολεων του που του ανατιθενται, έχοντας επιτύχει την έκδοση εξαιρετικά σημαντικών δικαστικών αποφάσεων που συνιστούν Νομολογία.   Διαθέτει πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ ομιλεί άπταιστα την αγγλική γλώσσα και πολυ καλα την γερμανική.   Τομείς δραστηριότητας Ποινικό Δίκαιο Τραπεζικό Δίκαιο Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Νόμος Κατσέλη (ν. 3869/2010) Εμπορικό Δίκαιο Χρηματοοικονομικό Δίκαιο - Δίκαιο κεφαλαιαγοράς Δίκαιο Συμβάσεων , Τηλεπικοινωνιών και Διαδικτύου Αστικό Δίκαιο Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης  Δίκαιο αξιογραφων - Είσπραξη απαιτήσεων Εργατικό Δίκαιο και Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης Διοικητικό Δίκαιο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - Ευρωπαϊκό Δίκαιο

  Κατηγορία: ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

  Φωτογραφίες [10]
  Στείλτε e-mail
  ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 42 - Αμπελόκηποι
  2103005750
  6973954096
 • Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 132 - Αμπελόκηποι
  2106456222