Σάββατο 04 Απριλίου 2020 | 06:50 μμ

Ηλεκτρονικός Επαγγελματικός Οδηγός Ελλάδας

Κατάλογος Επιχειρήσεων

ΙΕΚ ΙΕΚ
σε: Λέσβος, Λήμνος
Περιοχή

Κατηγορίες

 

 

 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΗΜΝΟΥ

  Αγαπητοί σπουδαστές, Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο ΙΕΚ Λήμνου. Ταυτόχρονα με τις θερμότερες ευχές μας για ένα εποικοδομητικό εξάμηνο κατάρτισης θεωρούμε απαραίτητο να προβούμε σε μία κατ’ αρχήν ενημέρωσή σας για τους κανόνες του Ι.Ε.Κ. Οι κανόνες αυτοί έχουν θεσπιστεί για να εξασφαλίσουν τόσο την πληρέστερη δυνατή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία του Ι.Ε.Κ. όσο και την αποφυγή διενέξεων, τριβών και αντιπαραθέσεων μεταξύ καταρτιζομένων και εκπαιδευτών. Για τον παραπάνω λόγο πρέπει να φροντίζουμε για την απόλυτη τήρησή τους. Ο χώρος της Κατάρτισης (ή αλλιώς χώρος της "μη τυπικής Εκπαίδευσης"), έχει με βάση τον νέο Νόμο 4186/2013 ως φορείς υλοποίησης τα ΙΕΚ και τις Σχολές ΣΕΚ. Ειδικότερα ο στόχος των ΙΕΚ είναι να οδηγήσει τους ενήλικες νέους / νέες, που ξεκινάνε τώρα την πρώτη τους Επαγγελματική Ειδίκευση, στην απόκτηση εφοδίων για την πρώτη τους αναζήτηση και ένταξη στο κόσμο της εργασίας. Προς τούτο, από χρόνια, ο χώρος αυτός αναφέρεται (σε παλαιότερους νόμους και διατάξεις) ως χώρος της ΑΡΧΙΚΗΣ Επαγγελματικής Κατάρτισης, και πλέον ανήκει με το Ν.3879/2010 στο γενικό πλαίσιο της "∆ια Βίου Μάθησης" με άμεση ∆ιοικητική Αρχή την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (http://www.gsae.edu.gr/). Το ΙΕΚ από το Σεπτέμβριο 2013 λειτουργεί με βάση το ν Ν4186/2013 και το ΝΕΟ Κανονισμό των ∆ΙΕΚ που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας . Σύμφωνα με αυτά οι σπουδαστές εντάσσονται σε νέο (αυστηρότερο) κανονισμό και οι σπουδαστές δεν καταβάλλουν εξαμηνιαία δίδακτρα (όπως ίσχυε μέχρι το 2013, από ιδρύσεως των ΙΕΚ). Η Διευθύντρια και το προσωπικό του ΙΕΚ είμαστε πρόθυμοι για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση που θα μας ζητήσετε. Η Διευθύντρια του ΙΕΚ Λήμνου Αρκούδη-Βαφέα Κατερίνα

  Κατηγορία: ΙΕΚ

  Στείλτε e-mail
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΥΡΙΝΑ - Λήμνος
  2254025340