Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024 | 05:54 μμ

Ηλεκτρονικός Επαγγελματικός Οδηγός Ελλάδας

Κατάλογος Επιχειρήσεων

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
σε: Όλη την Ελλάδα
Περιοχή

Κατηγορίες

 

 

 • Dr Κανελλόπουλος Πέτρος - Ειδικός Παθολόγος Αμπελόκηποι Αθήνα Αττική - Ανοσολόγος - Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών - Συνεργάτης του Metropolitan Hospital

  Dr. Κανελλόπουλος Πέτρος Ειδικός Παθολόγος - Ανοσολόγος   Ο ιατρός Πέτρος Κανελλόπουλος είναι ειδικός παθολόγος και διατηρεί ιατρείο στους Αμπελοκήπους στην Αθήνα. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή U.C.L. (Université Catholique de Louvain) στις Βρυξέλλες, με υποτροφία καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Εν συνεχεία, έλαβε μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών στο πρόγραμμα «Κλινική και Εργαστηριακή Ιατρική», με κατεύθυνση στην Κλινική Ανοσολογία.   Έχει εργαστεί στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Δ.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ», ως επιμελητής παθολόγος στην Γ’ Παθολογική Κλινική της Ευρωκλινικής Αθηνών και ως επιμελητής στο Ερρίκος Ντυνάν, ενώ σήμερα έχει συνεργασία με το Metropolitan Hospital. Του έχει απονεμηθεί, από το Διεθνές Συμβούλιο Προώθησης της Έρευνας, διάκριση «Certificate of Merit». Στα πλαίσια της επαγγελματικής του κατάρτισης, έχει ασχοληθεί με την αποκατάσταση ασθενών με νόσους του αναπνευστικού συστήματος, με την πνευμονική αποκατάσταση, την αντιμετώπιση του άσθματος και με τα χρόνια νοσήματα στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία».   Επιπλέον, ο ιατρός παθολόγος Πέτρος Κανελλόπουλος διαθέτει μία σημαντική διδακτική εμπειρία και έχει παρακολουθήσει ένα μεγάλο κύκλο μετεκπαιδευτικών μαθημάτων.   Δείτε, αναλυτικά, το βιογραφικό του εδώ.   Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ. - Fax: 2106913173 | Κιν. 6973430708 Email: petrokan@otenet.gr

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  Λεωφόρος Κηφισίας 80 - Αμπελόκηποι
  2106913173
  6973430708
 • Βαλασοπούλου Ιωάννα - Παθολόγος Νέα Ιωνία Νέο Ηράκλειο Καλογρέζα Νέα Φιλαδέλφεια Μεταμόρφωση - Γιατρός Νέο Ηράκλειο Νέα Ιωνία

  Βαλασοπούλου Ιωάννα, Παθολόγος Η Παθογένεια του καρκίνου: Τι είναι ο καρκίνος και πώς σχηματίζεται.  H κυτταρική και γενετική προέλευση του καρκίνου. Πώς το εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση καρκίνoυ? Τι είναι ο καρκίνος και ποιοι παράγοντες μπορούν να τον προκαλέσουν; Ο οργανισμός για να αναπτυχθεί φυσιολογικά και με υγιή τρόπο  θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  ομαλά και με κανονικό τρόπο   η κυτταρική εξέλιξη , ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός και η διαφοροποιήση του κάθε κυττάρου προς τις διαφορές μορφές  των ιστών .  Η  φυσιολογική ανάπτυξη και διατήρηση ενός οργανισμού βασίζεται σε ένα πολύπλοκο και εξαιρετικά ακριβές σύστημα ελέγχου της κυτταρικής αύξησης και διαφοροποίησης.  Παραδείγματος χάριν, τα ανώτερα μετάζωα είναι πολυκύτταροι και μακρόβιοι οργανισμοί και η διατήρησή τους απαιτεί τη ύπαρξη κυττάρων με ισχυρό δυναμικό διαίρεσης, που θα ανανεώνουν τα κύτταρα των ιστών, ώστε να αποφεύγεται η φθορά και η εκφύλισή τους.  Ωστόσο η εκτροπή των κυττάρων από την ισορροπημένη αύξηση , μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη παραγωγή σωματικών κυττάρων, γεγονός  (η ανεξέλεγκτη παραγωγή  κυττάρων) το οποίο χαρακτηρίζει έναν όγκο.  Οι απόγονοι ενός τέτοιου απορρυθμισμένου  κυττάρου συσσωρεύουν επιπρόσθετα και σταδιακά, στη μακρόχρονη ζωή του οργανισμού, ένα κρίσιμο αριθμό γενετικών αλλοιώσεων και επιγενετικών τροποποιήσεων, που μπορεί να οδηγήσει στον καρκινικό τους μετασχηματισμό.  Σήμερα γνωρίζουμε ότι η καρκινογένεση είναι μια μακροχρόνια με πολλά στάδια  διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει δυο, τρεις, ή περισσότερες δεκαετίες.1       Με τον όρο «Κακοήθης Εξαλλαγή» εννοούμε την διαδικασία κατά την οποία ένα φυσιολογικό κύτταρο μετατρέπεται σταδιακά σε καρκινικό.  Στην φυσιολογία ενός κυττάρου χρειάζεται να πραγματοποιηθούν 7 θεμελιώδεις αλλαγές οι οποίες θα καθορίσουν την δημιουργία του κακοήθους φαινότυπου. Το κύτταρο θα πρέπει να παράγει από μόνο του τα σήματα ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού. Τα κύτταρα των όγκων έχουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζονται χωρίς την ύπαρξη  εξωτερικών  ερεθισμάτων-σημάτων   πολλαπλασιασμού, αλλά λόγω ενεργοποίησης ογκογονιδίων. Έλλειψη ευαισθησίας στη δυνατότητα αναστολής του πολλαπλασιασμού τους. Τα καρκινικά κύτταρα δεν ανταποκρίνονται σε μόρια ανασταλτικά του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, στα οποία τα φυσιολογικά κύτταρα μπορούν και ανταποκρίνονται, όπως είναι ο μετασχηματίζων αυξητικός παράγοντας-β TGF-β (transforming growth factor-β) και οι αναστολείς των κινασών που εξαρτώνται από τις κυκλίνες   (cyclin-dependent kinases). Διαφυγή από την απόπτωση.  Τα κύτταρα των όγκων είναι ανθεκτικά στον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο, καθώς έχουν αδρανοποιημένο το γονίδιο p53, το οποίο έχει τη δυνατότητα να καταστέλλει την ανάπτυξη του όγκου.  Ελαττωματικοί μηχανισμοί επιδιόρθωσης του DNA, καθώς τα καρκινικά κύτταρα αποτυγχάνουν να επιδιορθώσουν τις βλάβες που συσσωρεύονται στο DNA κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου Απεριόριστη δυνατότητα πολλαπλασιασμού, η οποία συνδέεται με την ακεραιότητα της δομής και λειτουργίας των τελομερών. Έντονη αγγειογένεση. Οι όγκοι δεν είναι δυνατόν να αυξηθούν χωρίς τη βοήθεια των αγγείων, η οποία αγγειογένεση πυροδοτείται από συγκεκριμένους παράγοντες ο κυριότερος εκ των οποίων είναι ο αυξητικός παράγοντας του ενδοθηλίου των αγγείων VEGF (vascular endothelial growth factor). Ικανότητα διήθησης και μετάστασης. Η μετάσταση αποτελεί τη βασικότερη αιτία θανάτου από την ασθένεια του καρκίνου και εξαρτάται τόσο από εσωτερικές (εγγενείς) διαδικασίες του κυττάρου όσο και από ερεθίσματα του περιβάλλοντος των ιστών.  Η πρόοδος της μοριακής βιολογίας επέτρεψε τα τελευταία χρόνια την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της ρύθμισης του κυτταρικού κύκλου, τις λεπτομέρειες και τους περιορισμούς του διπλασιασμού του DNA, του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου της απόπτωσης, της αγγειογένεσης, της διήθησης και τέλος της μετάστασης2.   Πως δημιουργείται ο καρκίνος από τα κύτταρα? Μια πιθανή εξήγηση για την προέλευση του καρκίνου από το ίδιο το κύτταρο του ανθρώπου Ο καρκίνος είναι μια γενετική νόσος λόγω  της συγκέντρωσης πολλών μεταλλαγών, οι οποίες επιτρέπουν στα καρκινικά κύτταρα να αποφεύγουν τον έλεγχο του τοπικού κυτταρικού περιβάλλοντος και εν τέλει τον έλεγχο ολόκληρου του οργανισμού.  Γεγονός πάντως είναι, ότι όταν ένα τμήμα του φυσιολογικού χρωμοσώματος παρεκτραπεί από τη φυσιολογική του δομή, χάνει τις επιπλέον πληροφορίες για τη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου.  Αυτό σημαίνει ότι το αρχικό χημικό, ιογενές ή φυσικό ερέθισμα στο οποίο αποδίδεται η δημιουργία του νεοπλάσματος κατά κάποιο τρόπο διαιωνίζεται και έτσι σχηματίζεται ο όγκος, με συσσώρευση και άλλων μεταλλάξεων3. Δυο μοντέλα εξηγούν την κυτταρική προέλευση του καρκίνου, ένα μονοκλωνικό και ένα πολυκλωνικό μοντέλο.  Στο μονοκλωνικό μοντέλο, ένα μοναδικό φυσιολογικό κύτταρο μετατρέπεται σε καρκινικό κύτταρο διαμέσω ποικίλων και διαφορετικών γεγονότων που προκαλούν μεταλλ’αξεις.  Το καρκινικό κύτταρο είναι τότε ικανό να πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα και να δημιουργεί μια ομοιογενή καρκινική μάζα. Ως επακόλουθο, υπάρχουν γενετικές παρεκκλίσεις (aberrations)  που συντηρούνται από μερικά από αυτά τα κύτταρα έχουν σαν αποτέλεσμα  την ετερογένεια του πληθυσμού των  καρκινικών κυττάρων, η οποία είναι χαρακτηριστική πολλών όγκων.  Τα περισσότερα πειραματικά δεδομένα ευνοούν την μονοκλωνική προέλευση του καρκίνου. Στο πολυκλωνικό μοντέλο, πολλαπλά φυσιολογικά κύτταρα μετατρέπονται ταυτόχρονα σε καρκινικά κύτταρα. Αυτά τα καρκινικά κύτταρα είναι ικανά να πολλαπλασιάζονται ασταμάτητα και να δημιουργούν μια ετερογενή καρκινική μάζα.  Στο πρώτο μοντέλο, ο καρκίνος αρχίζει από ένα μόνο κύτταρο το οποίο υπόκειται σε κληρονομικές αλλαγές, οι οποίες πυροδοτούν συνεχή πολλαπλασιασμό και επέκταση των κυττάρων, καταλήγοντας στα δισεκατομμύρια των κυττάρων που συχνά είναι απαραίτητα για τη δημιουργία του όγκου.  Όλα τα κύτταρα του καρκίνου προήλθαν από ένα και μόνο πρόγονο κλώνο.  Ένα εναλλακτικό μοντέλο υποθέτει ότι πολλαπλά κύτταρα μέσα σε έναν ιστό ταυτόχρονα αλλάζουν σε μια καρκινική κατάσταση, πιθανώς σαν αποτέλεσμα ενός εξωγενούς παράγοντα. Οι περισσότερες πειραματικές αποδείξεις ευνοούν τη μονοκλωνική προέλευση του καρκίνου.  Ένα κλασικό παράδειγμα που επιδεικνύει την μονοκλωνική καταγωγή του καρκίνου προέρχεται από τη μελέτη της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας (ΧΜΛ), ένα νόσημα που αφορά τυπικά τους ενήλικες.  Η ΧΜΛ σχετίζεται με μια συγκεκριμένη χρωμοσωμική ανωμαλία, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη διαμετάθεση των γονιδίων μεταξύ των μακρών άκρων των χρωματοσωμάτων 9 και 22. Αυτή η διαμετάθεση έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός παρεκκλίνοντος (aberrant)  ογκογονιδίου, το οποίο παίζει ρόλο στη παθογένεια της ΧΜΛ. Στο σημείο της θραύσης και της επανένωσης έχει ταυτοποιηθεί η αλληλουχία και διαφέρει σημαντικά μεταξύ διαφορετικών ασθενών, αλλά το σημείο της θραύσης είναι κοινό για όλα τα κύτταρα της ΧΜΛ σε ένα συγκεκριμένο ασθενή4. Οι περισσότεροι όγκοι προέρχονται από τη διαίρεση ενός μητρικού κυττάρου, η οποία διαίρεση χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση των πρώτο-ογκογονιδίων , και συχνά  ανεξέλεγκη ενεργοποιηση των γονιδίων που ρυθμίζουν την ανάπτυξη του κυττάρου αλλά ταυτόχρονα η διαίρεση αυτή χαρακτηρίζεται  και από την καταστολή των ογκοκατασταλτικών γονιδίων  και των γονιδίων διαφοροποίησης που ρυθμίζουν την ανάπτυξη και την επιδιόρθωση των ιστών.  Το γεγονός αυτό ερμηνεύει τον ακανόνιστο πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων και την ανώμαλη διαφοροποίησή τους προς μη φυσιολογικά πρότυπα των ιστών. Τα νεοπλασματικά κύτταρα διαφέρουν σημαντικά από τα φυσιολογικά, παρά το γεγονός ότι συχνά το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου αποτυγχάνει να τα αναγνωρίσει ως ξένα και να τα εξουδετερώσει5. Πώς το εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζει την πρόκληση καρκίνου Η κακοήθης εξεργασία είναι μια γενετική διαταραχή που αρχίζει από ένα μεμονωμένο σωματικό κύτταρο, δηλαδή μια μονοκλωνική διαταραχή.  Στους ανθρώπους, αλλά και στα ζώα, μπορεί να προκληθεί από επιβλαβείς χημικούς, ιογενείς ή φυσικούς παράγοντας που έχουν μεταλλαξιογόνο δράση6. Από τα στατιστικά στοιχεία διαφόρων χωρών και ολοκληρωμένες επιδημιολογικές μελέτες, οι βασικές αιτίες κακοηθών νεοπλασμάτων στον άνθρωπο παρουσιάζονταν να είναι η διατροφή, το κάπνισμα, τα οινοπνευματώδη ποτά, οι εκθέσεις στο εργασιακό περιβάλλον, οι λοιμώξεις, η έκθεση σε ακτινοβολίες και η ρύπανση του περιβάλλοντος. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 είχε παρατηρηθεί ότι σημαντικός αριθμός περιπτώσεων κακοηθών νεοπλασμάτων οφείλονταν σε εκθέσεις στο εργασιακό περιβάλλον. Αρκετές επιδημιολογικές μελέτες επιβεβαίωναν την υψηλή συχνότητα επαγγελματικών καρκίνων σε διάφορα επαγγέλματα, ιδιαίτερα για εκθέσεις σε καρκινογόνες χημικές ουσίες, ακτινοβολίες και ραδιενέργεια. Το 1978, τρία από τα σημαντικότερα ινστιτούτα έρευνας των ΗΠΑ (National Cancer Institute – NCI, National Institute Of Environmental Health Sciences – NIEHS, National Institute of Occupational Safety and Health, OSHA) ανακοίνωσαν υπό μορφή έκθεσης τα συμπεράσματα μελέτης για τους κινδύνους των εργαζομένων από επαγγελματικούς καρκίνους. Οι εκτιμήσεις έγιναν με στοιχεία από επιδημιολογικές μελέτες για τις καρκινογόνες ουσίες: αρσενικό, αμίαντος, βενζόλιο, νικέλιο, χρώμιο και αποστάγματα πετρελαίου.  Σύμφωνα με την έκθεση, «…Οι επαγγελματικοί καρκίνοι (θα) ευθύνονται για πάνω από το 20% όλων των αναμενόμενων θανάτων από κακοήθη νεοπλάσματα για τις επόμενες δεκαετίες στις ΗΠΑ. Ειδικά για τον αμίαντο, η συνεισφορά του εκτιμάται ότι θα είναι 13-18%, ενώ για τις άλλες καρκινογόνες ουσίες υπολογίζεται σε περίπου 10-20%. Η έκθεση «OSHA 1978» συμπίπτει με την περίοδο της μεγάλης αφύπνισης της κοινής γνώμης για την περιβαλλοντική ρύπανση και την ποιότητα ζωής στις αναπτυγμένες χώρες. Η αστικοποίηση, η αυξανόμενη χρήση ιδιωτικών μέσων μεταφοράς,  η υψηλή κατανάλωση ενέργειας και η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση αγροχημικών, πρόσθετων τροφίμων και συνθετικών υλικών, ήταν φυσικό να αλλάξουν ριζικά την ποιότητα ζωής δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Το 1981, το Κογκρέσο των ΗΠΑ (Office of Technology Assessment) ανέθεσε στους Doll και Peto να ερευνήσουν τις αιτίες και τους κινδύνους για τους διάφορους τύπους καρκίνου στον άνθρωπο από το περιβάλλον (Technologies for determining cancer risk from the environment). Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τις στατιστικές της εμφάνισης καρκίνων στις ΗΠΑ για την περίοδο 1933 – 1978 και άλλα στατιστικά στοιχεία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι κυριότεροι παράγοντες είναι οι εξής:   Η διατροφή Το κάπνισμα και τα προϊόντα καπνού Το αναπαραγωγικό σύστημα και η σεξουαλική συμπεριφορά Οινοπνευματώδη ποτά Εκθέσεις στο εργασιακό περιβάλλον  Ρύπανση του περιβάλλοντος Βιομηχανικά προϊόντα  Πρόσθετα τροφίμων Ιατρογενείς παράγοντες Γεωφυσικοί παράγοντες7.   Οι ακτινοβολίες ανάλογα με τη φύση τους, μπορούν να προκαλέσουν είτε τροποποιήσεις μεμονωμένων βάσεων είτε δημιουργία συμπλόκων στο DNA όπως τα διμερή θυμίνης. Οι ιονίζουσες ακτινοβολίες (κοσμική ακτινοβολία, ακτινοβολία τύπου α, β και γ, ακτίνες Χ) μπορούν α προκαλέσουν αφενός θραύσεις στα χρωμοσώματα και αφετέρου τροποποιήσεις στα νουκλεοτίδια, μέσω της παραγωγής ελευθέρων ριζών8.   Λοιμώξεις, φλεγμονή και βιολογικοί παράγοντες, βακτήρια, παράσιτα, ιοί. Μερικοί από τους DNA ιούς ( ιος της ηπατίτιδας Β) και τους ρετροϊούς μπορούν να προκαλέσουν καρκινικό μετασχηματισμό στα κύτταρα που μολύνουν, γι’ αυτό και χαρακτηρίζονται ως ιοί που προκαλούν καρκίνο. Η ογκογόνος δράση τους προέρχεται από την ικανότητά τους να ενσωματώσουν το γενετικό τους υλικό στο DNA του κυττάρου ξενιστή και να παράγουν μια ή και περισσότερες ιϊκές πρωτεϊνες, που ονομάζονται ογκογόνες πρωτεϊνες ή πρωτεϊνες μετασχηματισμού (Transforming Proteins). Είναι κληρονομικός ο καρκίνος; Η οικογενειακή  συγκέντρωση (familial clustering) της ευπάθειας στον καρκίνο (cancer susceptibility) ή αλλιώς γενετική προδιάθεση έχει διαπιστωθεί εδώ και αιώνες. Παρόλα αυτά, μόνο πριν από 30 χρόνια επιστήμονες και γενετιστές διαφωνούσαν έντονα εάν τα καρκινικά σύνδρομα είχαν όντως γενετική κληρονομική βάση σε αντίθεση με μια περιβαλλοντική αιτιολογία. Ενώ πριν από τρεις δεκαετίες η αναγνώριση οικογενειών ευπαθών σε συγκεκριμένους τύπους καρκίνου, δυστυχώς συνοδευόταν από ένα περιορισμένο σύνολο διαγνωστικών και θεραπευτικών εργαλείων, σήμερα η πρώιμη γενετική εξέταση για κάποια από αυτά τα σύνδρομα ευπάθειας – γενετικής προδιάθεσης στον καρκίνο έχει αποδειχθεί καίρια λόγω των προληπτικών προσεγγίσεων που υπάρχουν.  Η περαιτέρω, λεπτομερής γνώση των «οδών μεταγωγής σήματος» και των απορρυθμισμένων κυτταρικών λειτουργιών ως αποτέλεσμα των διαφόρων κληρονομούμενων γενετικών ελαττωμάτων θα επιτρέψει την παραγωγή στοχευμένων «χημειοπροληπτικών» θεραπειών που ίσως μια μέρα να αντικαταστήσουν τις χειρουργικές προληπτικές μεθόδους9. Η ανάπτυξη ενός νεοπλάσματος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και πραγματοποιείται σε στάδια, αποτελώντας μια διαδικασία που οφείλεται σε γενετικές βλάβες  (μεταλλάξεις) ενός σωματικού κυττάρου λόγω της επίδρασης εξωγενών (περιβαλλοντικών) κυρίως παραγόντων. Οι γενετικές μεταλλάξεις δημιουργούνται κατά την διάρκεια της ζωής του ατόμου και είναι συνήθως πολλαπλές, αυτή δε η συσσώρευση αποτελεί την γενετική βάση του νεοπλάσματος10. Πριν από 30 χρόνια, ο Alfred Knudson έλυσε ένα γενετικό παράδοξο που αφορούσε τη γενετική προδιάθεση στον καρκίνο διατυπώνοντας την πρωτοποριακή υπόθεση «των δυο χτυπημάτων» (the ‘’two hit hypothesis’’). Μέχρι τότε, ήταν διαπιστωμένο ότι τα σύνδρομα της ευπάθειας στον καρκίνο ήταν δυνατό να κληρονομούνται με τον επικρατούντα τρόπο π.χ. το ρετινοβλάστωμα. Σε αντίθεση, εργαστηριακά δεδομένα, υποδείκνυαν ότι αν τα κύτταρα είχαν γονίδια για να αντιτίθενται στην ογκογένεση, αυτά τα γονίδια έπρεπε να είναι υπολειπόμενα στην ογκοκατασταλτική τους δράση. Ο Knudson διατύπωσε ότι η προδιάθεση προκύπτει σαν αποτέλεσμα μιας ετερόζυγης σε γαμετικό κύτταρο μετάλλαξης σε ένα τέτοιο ογκοκατασταλτικό γονίδιο, ενώ μια δεύτερη επίκτητη σωματική μετάλλαξη θα απαιτούνταν για να αναπτυχθεί ένας όγκος. Αυτό το μοντέλο υπέθετε ότι ένα «δεύτερο χτύπημα» θα συνέβαινε στο φυσιολογικό αλλήλιο που απέμενε αυτού του υποθετικού ογκοκατασταλτικού γονιδίου, έτσι έλυσε το παράδοξο. Σε αυτή την υπόθεση «των δυο χτυπημάτων» εξαιτίας της 100% πιθανότητας τελικά να χαθεί το δεύτερο ογκοκατασταλτικό αλλήλιο, η προδιάθεση για καρκίνο παρουσιάζει επικρατούσα κληρονομικότητα. Αργότερα αυτή η υπόθεση επικυρώθηκε από την κλωνοποίηση του γονιδίου του ρετινοβλαστώματος RB1. Το ρετινοβλάστωμα είναι όγκος των φωτουποδοχέων του αμφιβληστροειδούς. Συμβαίνει σε 1 σε κάθε 20.000 παιδιά και ο όγκος εμφανίζεται από τη στιγμή της γέννησης και μέχρι 8 χρονών11.  Η γενετική βλάβη των κυττάρων είναι αποτέλεσμα της επίδρασης των ογκογόνων παραγόντων σε τέσσερεις κυρίως ομάδες γονιδίων:   Στα πρωτο-ογκογονίδια (προάγουν ανάπτυξη του κυττάρου) Στα ογκοκατασταλτικά γονίδια (αναστέλλουν την ανάπτυξη του κυττάρου) Στα γονίδια που ρυθμίζουν την απόπτωση Στα γονίδια που ρυθμίζουν την επιδιόρθωση του DNA Σε 5-10% των περιπτώσεων συνηθισμένων καρκίνων του ανθρώπου, όπως ο καρκίνος του μαστού και του παχέος εντέρου, η πρώτη μετάλλαξη συχνά κληρονομείται και στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει υψηλός κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου στο άτομο και στους συγγενείς του. Οι  κυριότερες ενδείξεις που θέτουν την υποψία της κληρονομικής προδιάθεσης ενός ατόμου να αναπτύξει κάποιο νεόπλασμα είναι:   Η ανάπτυξη νεοπλάσματος σε άτομο νεότερης ηλικίας από την τυπικά επιδημιολογικά περιγραφόμενη Η ανάπτυξη πολλαπλών πρωτοπαθών όγκων στο ίδιο άτομο Η ανάπτυξη παρόμοιου νεοπλάσματος σε δύο ή περισσότερα άτομα, 1ου ή 2ου βαθμού συγγενείας Η υψηλή συγκέντρωση νεοπλασμάτων σε συγγενικά άτομα της ίδιας οικογένειας  Ο κληρονομικός χάρτης που υποδεικνύει την επαναλαμβανόμενη ανάπτυξη νεοπλασμάτων κληρονομουμένων, κατά επικρατούντα ή υπολειπόμενο χαρακτήρα Το άτομο ανήκει σε συγκεκριμένη εθνική ομάδα με ιδιαίτερη επίπτωση ορισμένων μορφών νεοπλασμάτων10. Πηγές αναφοράς Ευθυμία Κυτράκη, Κωνσταντίνος Τρούγκος, «Η βιολογία του καρκίνου», Εκδόσεις Πασχαλίδη. Σελ.2 Γαζούλη Μαρία-Λέκτορας, Παπανικολάου Ελένη- Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΜΠΣ «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και ‘Έρευνα», 2010 Νακοπούλου Λυδία- Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Γαζούλη Μαρία –Λέκτορας, Παπανικολάου Ελένη Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, «Μονοπάτια στην κακοήθη Εξαλλαγή» , ΜΠΣ «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και ‘Ερευνα», 2010. Hans Oluv Adami,David Hunter, D.Trichopoulos, “Textbook of Cancer Epidemiology“, Oxford Press 2008 p 45-46 Hans Oluv Adami, op cit Λυδία Νακοπούλου- Καθηγήρια Παθολογικής Ανατομικής op cit  Dr Βαλαβάνης «Περιβάλλον και κακοήθεις Νεοπλασίες», Αθήνα Εκδόσεις Βητα 2000, σελ 21   Ευθυμία Κυτράκη Κωνσταντίνος Τρούγκος , «Βιολογία του καρκίνου» 2η Έκδοση, Εκδόσεις Πασχαλίδη σελ 2 De Vita , Hellmanns , Rosenberg. “ Cancer Principles  and Practice of Oncology” Lippincots 2008 p157 Aγάθη Κονδή Παφίτη «Νεοπλασία και καρκίνος» ΜΠΣ «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και ‘Ερευνα» 2010 De Vita ,op cit γιατρος Νεο Ηρακλειο, γιατρος Νεα Ιωνια, γιατροι Νεο Ηρακλειο, παθολογοι Νεο Ηρακλειο, γιατροι Νεα Ιωνια, γιατρος Καλογρεζα, γιατροι Μεταμορφωση, γιατροι Νεα Φιλαδελφεια, ειδικοι παθολογοι Νεο Ηρακλειο, ειδικοι παθολογοι Νεα Ιωνια

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  Στείλτε e-mail
  Ωραιοπούλου 19 - Νέο Ηράκλειο
  2102754244
  6972861862
 • Γρέκα Αθηνά - Ειδικός Παθολόγος

  Γρέκα Αθηνά Ειδικός Παθολόγος     Σχετικά μ'εμάς: Καλώς ήρθατε στο ιστοσελίδα του παθολογικού-διατροφολογικού ιατρείου της παθολόγου  Γρέκα Αθηνάς, που βρίσκεται στην οδό Πατησίων 122. Η κ. Γρέκα Αθηνά είναι ειδικός παθολόγος με πολυετή νοσοκομειακή εμπειρία   Επιστημονικός συνεργάτης Ιατρικού Αθηνών και Ψυχικού Ενεργό μελος των ιατρικών εταιρειών: ΕΙΕΠ( Ελληνική Εταιρεία Παχυσαρκίας) ΕΓΓΕ(Ελληνικής Γεροντολογικής Εταιρείας) Ε.Ε.Μ.Ε.Γ(Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Γήρανσης) World Obesity Federation Στο ιατρείο, αντιμετωπίζονται όλα τα θέματα της ευρύτερης παθολογίας των ενηλίκων και συμπεριλαμβάνεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες στους ασθενείς που χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο ή νοσηλεία με λύσεις ιατρικά άρτιες και προσιτές, λόγω της σύμβασης του ιατρείου με κάρτες και ιδιωτικές ασφάλειες. Δίνονται λύσεις σε προβληματα ευπαθών κοινωνικά ομάδων ασθενών, λόγω του κοινωνικού του χαρακτήρα. Επίσης οι υπερηλικες και οι οικογένειες τους, θα βρούν  κοντά μας τις λύση για τα πολλαπλά προβληματα που αντιμετωπίζουν, με ζεστασιά και κατανόηση. Η εξειδίκευση στην διατροφολογία και ο τελευταίας τεχνολογίας λιπομετρητής που έχει εγκαταστεθεί στο ιατρείο δίνει την δυνατότητα λιπομέτρησης, ανάλυσης σύστασης σώματος (μυών-λίπους), ανάλυσης παχυσαρκίας καθώς και ιστορικό σύστασης σώματος. Στην ιστοσελίδα μας, γίνεται πλήρης αναφορά σε πολλές παθολογικές  παθήσεις που σας απασχολούν  και συνεχώς ανανεώνεται, με ολοκληρωμένη ανάλυση και επεξήγηση αυτών, όπως και όλης της διαγνωστικής διαδικασίας εξετάσεων και θεραπείας. Η ιατρός Γρέκα Αθηνά, βρίσκεται πάντα στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία έχετε. Βιογραφικό Σπουδές 1983 - 1989 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 15/7/1997 Άδεια Τ΄τιλου Ιατρικής Ειδικότητας Παθολογίας (υπ' αριθμ. 7078/8-7-1997) Επαγγελματική Εμπειρία Εργάζομαι στο Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε. από το 1997 έως και σήμερα ως εφημερεύουσα παθολόγος και ως ελεύθερη επαγγελματίας - επιστημονική συνεργάτης του Ιατρικού Αθηνών (Αμαρουσίου και Ψυχικού), νοσηλεύοντας προσωπικούς μου ασθενείς. Εργάζομαι ως ελεύθερη επαγγελματίας και έχω ιδιωτικό ιατρείο από 17/11/1997. 1992 - 1997 ειδικότητα στην Β' Παθολογική Κλινική του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΝΕΕΣ) 1991 - 1992 ειδικότητα στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Τρίπολης - Παναρκαδικό "Η ευαγγελίστρια" 1989 - 1992 υπηρεσία υπαίθρου, ως αγροτικός ιατρός Αγροτικού Ιατρείου Αραχναίου, Ν. Αργολίδας, ενώ παράλληλα εργαζόμουν ως εφημερεύων ιατρός χειρουργικής κλινικής Νοσοκομείου Ναυπλίου. Συγγραφική Δραστηριότητα Έχω λάβει μέρος σε συνέδρια της Ελλάδας και του εξωτερικού και έχω συμμετάσχει στις εργασίες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στους τόμους περιλήψεων των αντίστοιχων συνεδρίων. Έχω αρθρογραφήσει σε περιοδικά γενικού ενδιαφέροντος για θέματα υγείας. Βραβεία - Διακρίσεις 2012 Βράβευση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για την εθελοντική μου συμμετοχή στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής 2014 βράβευση από το ΕΚΕΠΥ για την εκπαίδευση και την εθελοντική μου συμμετοχή στις Ιατρικές Πμάδες Άμεσης Δράσης για επείγουσες καταστάσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2016 Εύφημος Μνεία για την εθελοντική μου συμμετοχή στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής Συμμετοχή σε Προγράμματα - Εθελοντισμός Έχω διδάξει μάθημα Φαρμακολογίας, στους μαθητές και μαθήτριες της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής νοσηλευτικής Σχολής, των ετών 1992 - 1994. Συμμετέχω εθελοντικά σε προγράμματα της ACTIONAID και των Παιδικών Χωριών SOS. Συμμετέχω εθελοντικά σε προγράμματα των Γιατρών του Κόσμου και του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής Μεταπτυχιακά Προγράμματα - Επιμόρφωση Συμμετείχα και εκπαιδεύτηκα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική", υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του ΕΚΑΒ, στο οποίο επιλέχθηκα κατόπιν εξετάσεων. ΕΚΠΑ e-learning Μαθησιακές Δυσκολίες & Δυσλεξία ΕΚΠΑ e-learning Συμβουλευτική των Εξαρτήσεων Πιστοποίηση ACLS (Advanced Cardiac life Support) Διατροφολογία (Dietetics and Nutrition Studies- PEARSON ASSURED)   Οι υπηρεσίες μας Συμπληρώστε την Φόρμα επικοινωνίας ή ελάτε σε επαφή μαζί της τηλεφωνικά. Τηλ. 2110 123610 | Κιν. 693 2729770, 697 8519966 (What's Up) Email: grekaathina@gmail.com

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  Στείλτε e-mail
  Πατησίων 122 - Αττική
  2110123610
  6932729770,6978519966
 • Δαλακλίδου Βασιλική - Ειδικός Παθολόγος - Παγκράτι Αθήνα Αττική

  Η ειδικός παθολόγος Δαλακλίδου Βασιλική διατηρεί ένα σύγχρονο ιατρείο στο Παγκράτι, στην οδό Βρυαξίδος 12.   Οι βασικές αρχές της παθολόγου αφορούν την πρόληψη, την ορθή διάγνωση και στη συνέχεια τη θεραπεία πάσης φύσεως παθολογικών ζητημάτων. Προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες με σκοπό την ποιότητα ζωής του εκάστοτε ασθενούς, παρακολουθώντας την εξέλιξη της πορείας της υγείας του και μετά το πέρας της θεραπείας.   Το ιατρείο μας διαθέτει σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών για έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας.

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  Στείλτε e-mail
  Βρυαξίδος 12 - Παγκράτι
  2107665604
  6946246807
 • Ειδικός Παθολόγος - Ηπατολόγος - Συμβεβλημένος ΕΟΠΥΥ | Παναγιώτης Λαμπρόπουλος Ναύπλιο Αργολίδα

          Ειδικός Παθολόγος - Ηπατολόγος - Επισκέψεις κατ' Οίκον - Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση - Ηλεκτρονικός Φάκελος - Βραχεία Νοσηλεία | Ναύπλιο Αργολίδα Sed maximum est in amicitia parem esse inferiori. Saepe enim excellentiae quaedam sunt, qualis erat Scipionis in nostro, ut ita dicam, grege. Numquam se ille Philo, numquam Rupilio, numquam Mummio anteposuit, numquam inferioris ordinis amicis, Q. vero Maximum fratrem, egregium virum omnino, sibi nequaquam parem, quod is anteibat aetate, tamquam superiorem colebat suosque omnes per se posse esse ampliores volebat. Quaestione igitur per multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur quaedam, non nulla levius actitata constaret, post multorum clades Apollinares ambo pater et filius in exilium acti cum ad locum Crateras nomine pervenissent, villam scilicet suam quae ab Antiochia vicensimo.         ● Sed maximum est in amicitia parem esse inferiori. Saepe enim excellentiae quaedam sunt, qualis erat Scipionis in nostro, ut ita dicam, grege. Numquam se ille Philo, numquam Rupilio, numquam Mummio anteposuit, numquam inferioris ordinis amicis, Q. vero Maximum fratrem, egregium virum omnino, sibi nequaquam parem, quod is anteibat aetate, tamquam superiorem colebat suosque omnes per se posse esse ampliores volebat. ● Sed maximum est in amicitia parem esse inferiori. Saepe enim excellentiae quaedam sunt, qualis erat Scipionis in nostro, ut ita dicam, grege. Numquam se ille Philo, numquam Rupilio, numquam Mummio anteposuit, numquam inferioris ordinis amicis, Q. vero Maximum fratrem, egregium virum omnino, sibi nequaquam parem, quod is anteibat aetate, tamquam superiorem colebat suosque omnes per se posse esse ampliores volebat.                       ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας ή για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε!    

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  Στείλτε e-mail
  Λεωφ. Ασκληπιού 7 - Ναύπλιο
  2752302848
  6947947956
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΙΑΤΡΟΙ

  ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β’ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ημερομηνία Γέννησης: 7/11/1964 Τόπος: Αθήνα Διεύθυνση εργασίας: Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Mονάδα ΄Ερευνας και Διαβητολογικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» Ρίμινι 1, Χαϊδάρι 124 62 Τηλ. : 210-5832060 FAX : 210-5832590 Διεύθυνση κατοικίας: Νυμφών 5, Γλυφάδα 165 61, Τηλ.2109645403 Διεύθυνση Ιδιωτικού Ιατρείου: Ρήγα Φεραίου 11, Ηλιούπολη 163 45, Τηλ. 2109910888, Κιν. 6974210503, e-mail: amilonak@yahoo.gr Ιατρική ειδικότητα: Ειδικός Παθολόγος Εξέλιξη 1982: Αποφοίτηση με άριστα από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή. 1982-1988: Φοίτηση στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. 1988-1990: Στρατιωτική θητεία, εργασία ως εσωτερικός βοηθός επί 12 μήνες στην Α’ Παθολογική κλινική του 251 Γ.Ν. Αεροπορίας. 1990-1992: Υπηρεσία υπαίθρου. 1992-1994: Ειδικευόμενος παθολόγος στην Α’ Παθολογική Κλινική του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Μεταξά». 1995-1999: Ειδικευόμενος παθολόγος στην B’ Παθολογική Κλινική του Δημοτικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η Ελπίς». 1999: Απόκτηση ειδικότητας Ειδικού Παθολόγου. 1999 έως σήμερα Επιστημονικός Συνεργάτης Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, (1999-2004 ΠΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 2004 έως σήμερα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»). Μέλος επιστημονικών εταιρειών Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού Οστών Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Ξένες γλώσσες 1983: Απόκτηση πτυχίου Cambridge Proficiency στην Αγγλική γλώσσα Παράλληλες δραστηριότητες Κολύμβηση 1977 Πρωταθλητής Ελλάδος στην κατηγορία Παίδων στα 100μ και 200, ύπτιο 1979 Πρωταθλητής Ελλάδος στην κατηγορία Νέων στα 200μ και 1500μ ελεύθερο 1979-1981 Μέλος της Εθνικής ομάδας κολύμβησης - Ερευνητικό έργο Δημοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά περιοδικά HADJIDAKIS DI, ANDROULAKIS II, MYLONAKIS A, SFAKIANAKIS ME, RAPTIS AE, PAPAEFSTATHIOU AG, ECONOMOPOULOS TC, RAPTIS SA. Diabetes in postmenopause: different influence on bone mass according to age and disease duration. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2009; 117(5):199-204. HADJIDAKIS DJ, RAPTIS A,E, SFAKIANAKIS AE, SFAKIANAKIS M, MYLONAKIS A, RAPTIS SA Bone mineral density of both genders in Type 1 diabetes according to bone composition. J Diabetes Complications. 2006 Sep-Oct;20(5):302-7. MYLONAKIS A, HADJIDAKIS D, KATSAVOCHRISTOS P, ANDROULAKIS II, SFAKIANAKIS M, RAPTIS SA Discrepancies between vertebral bone density values: the least dense vertebra. Maturitas. 2006 Mar 20;53(4):476-82. Epub 2005 Oct 3. HADJIDAKIS DJ, MYLONAKIS AM, SFAKIANAKIS ME, RAPTIS AE, RAPRIS SA Diabetes and premature menopause: is their co-existence detrimental to the skeleton? Eur J Endocrinol. 2005 Mar;152(3):437-42. PECTASIDES D, PAPADOPOULOU M, VARTHALITIS J, MYLONAKIS A, KOSTOPOULOU M, DIMITRIADIS M, ATHANASSIOU A Paclitaxel in cisplatin or carboplatin-pretreated ovarian cancer. Phase II study. Oncology. 1998 May-Jun;55(3):228-34. PECTASIDES D, MYLONAKIS A, ANTONIOU F, KOSTOPOULOU M, TRIANTAFILLIS D, PAPADOPOULOU M, VARTHALITIS J, DIMITRIADIS M, ATHANASSIOU A Chemotherapy with methotrexate, carboplatin, mitoxantrone (Novantrone) and vincristine (Oncovin) in transitional-cell urothelial cancer. Oncology. 1998 Mar-Apr;55(2):139-44. PECTASIDES D, VARTHALITIS J, KOSTOPOULOU M, MYLONAKIS A, TRIANTAFILLIS D, PAPADOPOULOU M, , DIMITRIADIS M, ATHANASSIOU A An outpatient phase II study of subcutaneous interleukin-2 and interferon-alpha-2b in combination with intravenous vinblastine in metastatic renal cell cancer. Oncology. 1998 Jan-Feb;55(1):10-5. PECTASIDES D, MYLONAKIS A, KOSTOPOULOU M, PAPADOPOULOU M, TRIANTAFILLIS D, VARTHALITIS J, DIMITRIADIS M, ATHANASSIOU A CEA, CA 19-9, and CA-50 in monitoring gastric carcinoma. Am J Clin Oncol. 1997 Aug;20(4):348-53. PECTASIDES D, MYLONAKIS A, VARTHALITIS J, KOSTOPOULOU M, KONSTANTINOU A, PAPAZACHARIOU K, ANTONIOU F, DIMITRIADIS M, ATHANASSIOU A Comparison of two different doses of ondansetron plus dexamethasone in the prophylaxis of cisplatin-induced emesis. Oncology. 1997 Jan-Feb;54(1):1-6. - Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια D HADJIDAKIS, A MYLONAKIS, M SFAKIANAKIS, SA RAPTIS Differential effects of obesity on absorptiometric and ultrasonometric parameters of bone mineral density 22nd Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral Research, Toronto, September 22-26, 2000 Journal of Bone and Mineral Research 15 : Suppl. 1, S 400, 2000 D HADJIDAKIS, P KATSAVOCHRISTOS, A MYLONAKIS, M SFAKIANAKIS, SA RAPTIS Proximal postmenopausal bone mineral density (BMD) variation according to type of premature menopause 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European Calcified Tissue Society, June 5-10, Madrid. Bone 28 : 5 (Suppl.), S 215, 2001 A MYLONAKIS, D HADJIDAKIS, P KATSAVOCHRISTOS, K PAPAXOINIS, M SFAKIANAKIS, SA RAPTIS Limitations of proximal femur age-adjusted bone mineral density (BMD) in women with vertebral fractures 1st Joint Meeting of the International Bone and Mineral Society and the European Calcified Tissue Society, June 5-10, Madrid, Spain Bone 28 : 5 (Suppl.), S 174, 2001 D HADJIDAKIS, AE RAPTIS, A MYLONAKIS, M SFAKIANAKIS, SA RAPTIS The postmenopause in diabetes : Bone quantity and quality 37th Annual Meeting of the EASD, Glasgow 9-13 September 2001 Diabetologia 44 ; Suppl 1 : A223, 2001 D HADJIDAKIS, A MYLONAKIS, P KATSAVOCHRISTOS, M SFAKIANAKIS, SA RAPTIS Discrepancy between age adjusted bone mineral density values of three regions in the upper femur. IOF World Congress on Osteoporosis, Lisbon, Portugal, 10-14 May 2002 Osteoporosis International 13, Suppl. 1, S120-S121, 2002. D HADJIDAKIS, A MYLONAKIS, P KATSAVOCHRISTOS, M SFAKIANAKIS, SA RAPTIS Is residual ovarian secretion important for postmenopausal bone loss ? 10th World Congress of the International Menopause Society Βerlin June 10-14, 2002 Climacteric 5, Suppl. 1, 2002,183, P-17-10. D HADJIDAKIS, A MYLONAKIS, AE RAPTIS, SA RAPTIS Does the coexistence of type II diabetes mellitus and early menopause affect bone density ? 38th Annual Meeting of the EASD, Βudapest 1-5 September 2002 Diabetologia 45 ; Suppl. 2 : A ???, 2002 Abs. 264 D HADJIDAKIS, A MYLONAKIS, P KATSAVOCHRISTOS, M, SA RAPTIS Evaluation of BMD measurements according to the least dense vertebra: implications for clinical densitometry. 30th European Symposium on Calcified Tissues, Rome 8-12 may 2003. Calcified Tissue International 72; 4: p. 395, 2003. D HADJIDAKIS, A MYLONAKIS, P KATSAVOCHRISTOS, SA RAPTIS How does obesity influence bone mass in recent menopause ? 12th Balkan Congress of Endocrinology and Metabolism Thessalοniki, 21-25 May, 2003. HADJIDAKIS D, KATSAVOCHRISTOS P, MYLONAKIS A, RAPTIS AE, PAPAEFSTATHIOU A, RAPTIS SA The influence of diabetes mellitus type 2 on bone mineral density of premenopausal women. 18th Congress of the International Diabetes Federation Paris, 24-29 August 2003, Diabetologia 46; Suppl. 2: A233, Abs. 673. D HADJIDAKIS, A MYLONAKIS, AE RAPTIS, A PAPAEFSTATHIOU, SA RAPTIS Does type 2 diabetes influence the bone mineral density of women after surgically induced menopause ? 40th Annual Meeting of the EASD, Munich 5-9 September 2004 Diabetologia 47; Suppl. 1: A330, Abs. 917 A.MYLONAKIS, D.HADJIDAKIS, I.ANDROULAKIS, A.PAPAEFSTATHIOU, S.A. RAPTIS Discrepancies between individual vertebral bone nineral density values in healthy males. 2nd joint meeting of the European Calcified Tissue Society and the International Bone and Mineral Society, June 2005, Geneva D.HADJIDAKIS, I.ANDROULAKIS, A.MYLONAKIS, A.PAPAEFSTATHIOU, S.A. RAPTIS. The impact of obvious vertebral degenerative lesions on the diagnostic value of bone mineral density. 2nd joint meeting of the European Calcified Tissue Society and the International Bone and Mineral Society, June 2005 Geneva D.HADJIDAKIS, II.ANDROULAKIS, A.MYLONAKIS,A.E.RAPTIS, A.PAPAEFSTATHIOU, S.A. RAPTIS Different influence of type 2 diabetes on bone mass of postmenopausal women. 41st annual meeting of the European Association for the study of Diabetes, September 2005, Athens D.HADJIDAKIS, A.MYLONAKIS, II.ANDROULAKIS, A.PAPAEFSTATHIOU, S.A. RAPTIS The effect of obesity on bone mineral density of women with premature natural menopause Menopause, Andropause, Anti-Aging Congress, December 2005, Wien D. HADJIDAKIS, A.MYLONAKIS, II.ANDROULAKIS, A.PAPAEFSTATHIOU, S.A.RAPTIS Are trochanteric BMD measurements capable of replacing the vertebral ones? 33th European Symposium on Calcified Τissues , May 2006 Prague A.MYLONAKIS, II.ANDROULAKIS, M.PEPPA, MA.PAPAEFSTATHIOU,D.HADJIDAKIS, S.A. RAPTIS The role of obesity in the impact of menopause on bone mineral density 33th European Symposium on Calcified Τissues , May 2006 Prague HADJIDAKIS D., MYLONAKIS A., ANDROULAKIS I., RAPTIS A., PAPAEFSTATHIOU A., RAPTIS S. Knochendichte bei Frauen mit Typ 2 Diabetes und vorzeitiger Menopause 41te Jahrestagung der Deutshen Diabetes Gesellschaft, Mai 2006, Leipzig D.J.HADJIDAKIS,A.MYLONAKIS, I.I.ANDROULAKIS, A.E.RAPTIS,A.PAPAEFSTATHIOU, S.A.RAPTIS The effect of diabetes mellitus type 2 on the bone mineral density of males and postmenopausal females 42st annual meeting of the European Association for the study of Diabetes, September 2006, Copenhagen D HADJIDAKIS, A MYLONAKIS, I ANDROULAKIS, A PAPAEFSTATHIOU, S.A. RAPTIS Association between bone mineral density and muscle mass in postmenopausal women. 5th International Society of Musculoskeletal και Neuronal Interactions Workshop, September 2006, Porto Ηeli, Greece D. HADJIDAKIS, A MYLONAKIS, I ANDROULAKIS, M PEPPA, T ECONOMOPOULOS, SA RAPTIS Bilateral oophorectomy at early ages: An additional to surgery risk f actor for osteoporosis? 51st Annual Meeting of the German Society of Endocrinology together with the 12thAnnual Meeting of the Austrian Society of Endocrinology and Metabolism, March 2007, Salzsburg, Austria. HADJIDAKIS D, MYLONAKIS A, ANDROULAKIS II, RAPTIS AE, PEPPA M, PAPAEFSTATHIOU A, ECONOMOPOULOS T, RAPTIS SA The impact of type 2 diabetes mellitus on the association of bone mineral density with body composition. 36th European Symposium on Calcified Tissues, May 2008, Barcelona HADJIDAKIS D, MYLONAKIS A, ANDROULAKIS II, PEPPA M, RAPTIS AE,PAPAEFSTATHIOU A, ECONOMOPOULOS T, RAPTIS SA. Is the favorable effect of type 2 diabetes mellitus on bone mineral density associated to increased body fat ? 44th Annual Meeting of the European Association for the study of Diabetes, September 2008, Rome. Diabetologia 2008; Suppl 1, S328 HADJIDAKIS D, MYLONAKIS A, ANDROULAKIS II, PEPPA M, RAPTIS AE, PAPAEFSTATHIOU A, GAROFLOS E, ECONOMOPOULOS T, RAPTIS SA. Diabetes mellitus type 2 is associated a redistribution of fat mass in postmenopausal women. 45th Αnnual Μeeting of the European Association for the Study of Diabetes, September 29- October 1, 2009, Vienna Diabetologia 2009; Suppl , S264, A671 Ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια Ε.ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ, Δ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Α.ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, Σ.Α. ΡΑΠΤΗΣ Η πυκνομετρική προσέγγιση της οστεοπενίας και οστεοπόρωσης σε σχέση με τον τύπο εμμηνόπαυσης. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού Μαρτίου 2000, Λευκωσία Δ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Α.ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, Σ.Α. ΡΑΠΤΗΣ Επίδραση δύο παραγόντων στην επαναληψιμότητα της οστικής υπερηχομετρίας 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Μ.Μ.Ο, Αθήνα 25-28 Μαίου 2000 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α,ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δ,ΡΑΠΤΗΣ Α, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ, ΡΑΠΤΗΣ Σ.Α. Ο ρόλος του τύπου του διαβήτη στην συμπεριφορά της οστικής μάζας 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, 4-7 Οκτωβρίου 2000 ΚΑΤΣΑΒΟΧΡΗΣΤΟΣ Π, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ, ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α, ΡΑΠΤΗΣ ΣΑ Η προωρότητα της εμμηνόπαυσης στο πλαίσιο ελέγχου της οστεοπόρωσης 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 15-18 Μαρτίου 2001 MΥΛΩΝΑΚΗΣ Α, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ Ν,ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ,ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Ν, ΡΑΠΤΗΣ Σ.Α. Η οστική πυκνότητα σε άνδρες με σύνδρομο Cushing 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 15-18 Μαρτίου 2001 MΥΛΩΝΑΚΗΣ Α, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δ, ΡΑΠΤΗΣ Α.Ε., ΚΑΤΣΑΒΟΧΡΗΣΤΟΣ Π, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ, ΡΑΠΤΗΣ Σ.Α. Η συνύπαρξη διαβήτη και πρόωρης εμμηνόπαυσης επηρεάζει την οστική μάζα ; 29o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού Ιωάννινα, 21-24 Μαρτίου 2002 MΥΛΩΝΑΚΗΣ Α, ΚΑΤΣΑΒΟΧΡΗΣΤΟΣ Π, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Μ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δ, ΡΑΠΤΗΣ Σ.Α Η υπερηχομετρία πτέρνας: Σχέση με την φωτονική απορροφησιομετρία σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 10o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΜΜΟ, Μύκονος 18-20 Απριλίου 2002 Δ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Α.ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Π.ΚΑΤΣΑΒOΧΡΗΣΤΟΣ, Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ,Σ.Α.ΡΑΠΤΗΣ Η αξιολόγηση των τιμών Ζ score οστικής πυκνότητας του αυχένα του μηριαίου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με σπονδυλικά κατάγματα 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Μ.Μ.Ο, Μύκονος 18-20 Απριλίου 2002 Α. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Π.ΚΑΤΣΑΒΟΧΡΗΣΤΟΣ,Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, Δ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Σ.Α.ΡΑΠΤΗΣ Καταγραφή της ευαισθητοποίοησης και της οστικής πυκνότητας μετεμμμηνοπαυσιακών γυναικών ως προς τον κίνδυνο οστεοπενίας-οστεοπόρωσης 10o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΜΜΟ, Μύκονος 18-20 Απριλίου 2002 Α. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Δ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Π. ΚΑΤΣΑΒΟΧΡΗΣΤΟΣ, Σ.Α. ΡΑΠΤΗΣ Κλινική σημασία της ανομοιογένειας της οστικής πυκνότητας μεμονωμένων σπονδύλων 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Μ.Μ.Ο, Αθήνα 17-20 Απριλίου 2003 «Οστούν» 14;1 :60, 2003 Α.ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Δ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,Α. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Σ.Α. ΡΑΠΤΗΣ Η σχέση του λιπώδους ιστού και της οστικής μάζας: μια διαφορετική προσέγγιση 31ο Πανελλήνιο συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, 18-20 Μαρτίου 2004, Αθήνα Δ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Ι. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Α.Ε. ΡΑΠΤΗΣ, Α.ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Σ.Α. ΡΑΠΤΗΣ Η επίδραση του συνδυασμού χειρουργικής εμμηνόπαυσης και σακχαρώδη διαβήτη στην οστική μάζα. 31ο Πανελλήνιο συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, 18-20 Μaρτίου 2004, Αθήνα ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δ.,ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α., ΡΑΠΤΗΣ Α.Ε., ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ,Α, ΡΑΠΤΗΣ Σ.Α. Η οστικη υπερηχομετρια σε διαβητικους ασθενεις τυπου 2 και των δυο φύλων. 31ο Πανελλήνιο συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Μαρτίου 2004, Αθήνα ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Ι,ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α.,ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δ., ΡΑΠΤΗΣ Α.Ε.,ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,ΡΑΠΤΗΣ Σ.Α Η οστική υπερηχομετρία σε διαβητικούς ασθενείς τύπου ΙΙ και των δύο φύλων 12ο Πανελλήνιο συνέδριο της ΕΕΜΜΟ, Απρίλιος 2004 Λήμνος Α.ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ,Δ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,Ι.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Α.ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,ΣΑ ΡΑΠΤΗΣ Η ετερογένεια τιμών της οστικής πυκνότητας των σπονδύλων στους άνδρες: μία διαφορετική προσέγγιση 12ο Πανελλήνιο συνέδριο της ΕΕΜΜΟ, Απρίλιος 2004 Λήμνος Ι. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Δ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Α.ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Α.Ε. ΡΑΠΤΗΣ, Σ.Α. ΡΑΠΤΗΣ Ο ρόλος της παχυσαρκίας στην διαμόρφωση της οστικής μάζας ανδρών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 9ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό συνέδριο, Μάρτιος 2005 Ρόδος Α.ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Δ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Ι.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Α.ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΣΑ ΡΑΠΤΗΣ Αναζήτηση της σχέσης μεταξύ λιπώδους και οστικής μάζας με τη χρήση αμιγώς λιπομετρικών παραμέτρων 32ο Πανελλήνιο συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Μάρτιος 2005, Πάτρα Δ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Α.ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Ι.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Α.ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΣΑ ΡΑΠΤΗΣ Η επίδραση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 στην οστική μάζα γυναικών με απέχουσες ηλικίες εμμηνόπαυσης 32ο Πανελλήνιο συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Μάρτιος 2005, Πάτρα Ι.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Δ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Α.ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Α.Ε. ΡΑΠΤΗΣ, Σ.Α. ΡΑΠΤΗΣ Ο ρόλος της παχυσαρκίας στην επίδραση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στην οστική πυκνότητα των ανδρών 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Απρίλιος 2005, Αθήνα Α.ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ,Δ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,Ι.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Α.ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Σ.Α. ΡΑΠΤΗΣ Η ανεξάρτητη επίδραση της ηλικίας εμμηνόπαυσης και της παχυσαρκίας στην οστική πυκνότητα. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Μεταβολισμού οστών, Απρίλιος 2005, Αθήνα ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΙ, ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α, ΡΑΠΤΗΣ ΑΕ, ΠΕΠΠΑ Μ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δ, ΡΑΠΤΗΣ Σ.Α. Ο ρόλος της παχυσαρκίας στην οστική πυκνότητα προεμμηνοπαυσιακών γυναικών με διαβήτη τύπου 2 33ο Πανελλήνιο συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα, Μάρτιος 2006 Α.ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ,Δ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,Ι.Ι.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Σ.Α. ΡΑΠΤΗΣ Η επίδραση της μη πρόωρης αμφοτερόπλευρης ωοθηκεκτομής στην οστική πυκνότητα. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Απρίλιος 2006, Θεσσαλονίκη ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Ι, Α.ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Λ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, Α.ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,Δ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, Σ.Α. ΡΑΠΤΗΣ Αξιολόγηση της ευαισθητοποίησης των Ελληνίδων μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών στον έλεγχο της οστικής πυκνότητας 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Απρίλιος 2006, Θεσσαλονίκη ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α., ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δ., ΠΕΠΠΑ Μ., ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Ι., ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΡΑΠΤΗΣ Σ.Α. Σχέση του ποσοστού λίπους στον κορμό με την οστική πυκνότητα. 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Μάρτιος 2007,Χερσόνησος,Ηράκλειο Κρήτης Α. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Λ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, Μ. ΠΕΠΠΑ, Ι. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Α. ΡΑΠΤΗΣ, Δ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Η σχέση της λιπώδους μάζας με το οστικό ισοζύγιο σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών και 1ο Ελληνο-Κυπριακό συνέδριο Οστεοπόρωσης και Παθήσεων των Οστών,Μάϊος 2007, Πάφος ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ Α, ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Ι, ΠΕΠΠΑ Μ, ΠΑΤΕΡΑΣ Μ, ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Θ, ΡΑΠΤΗΣ Σ.Α, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δ. Επίδραση της αμφοτερόπλευρης ωοθηκεκτομής στη σχέση παχυσαρκίας και οστικής πυκνότητας. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Μεταβολισμού των οστών, Απρίλιος 2009, Κως Α. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Ι. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, Μ. ΠΕΠΠΑ, Α. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Ε.ΓΑΡΟΦΛΟΣ, Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.Α. ΡΑΠΤΗΣ, Δ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ. Η επίδραση της ηλικίας και του τύπου εμμηνόπαυσης στην οστική πυκνότητα. 16o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΜΜΟ, Αθήνα, 14-16 Μαΐου 2010.

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  50078
  Στείλτε e-mail
  ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 11 - Ηλιούπολη
  2109910888
  6974210503
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΙΑ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γεννήθηκα στις 11 Μαΐου του 1964 στο Αίγιο της Αχαΐας. Ολοκλήρωσα τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες σπουδές μου το 1982 στο Γ’ δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο Πατρών. Κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων εισήλθα εις την Ιατρική Σχολή το 1982. Αποφοίτησα τον Οκτώβριο του 1988 με το βαθμό του Λίαν Καλώς. Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μου σπουδών συμμετείχα κατά το ακαδημαϊκό έτος 1985-1986 σε σειρά ακαδημαϊκών μαθημάτων για το ηλεκτροκαρδιογράφημα στην Α' Προπαιδευτική Κλινική του Πανεπιστημίου της Αθήνας (Υπεύθυνος προγράμματος ο Επικ. Καθ. κ. Γ. Παπαζάχος). Έλαβα μέρος ως εισηγητής σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα "Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου" που έγινε στις 18/1/1986 στην Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο (υπεύθυνος προγράμματος ο καθηγητής κ. Π. Τούτουζας). Εκπαιδεύτηκα για το διάστημα από 1/8/1988-31/8/1988 σε Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου της πόλης Debrecen της Ουγγαρίας στα πλαίσια του προγράμματος των ανταλλαγών φοιτητών (IFMSA) (Υπεύθυνος προγράμματος ο ιατρός κ. Parag). Από το τρίτο έτος των σπουδών μου συμμετέχω στο εργαστήριο της Πειραματικής Φαρμακολογίας ως προ και μεταπτυχιακός φοιτητής στο ερευνητικό πρόγραμμα του εργαστηρίου υπό την καθοδήγηση της αναπληρώτριας καθηγήτριας κας Π. Γαλανοπούλου. Στις 8/5/1990 ανέλαβα την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο "Φαρμακολογική διερεύνηση του ρόλου της σεροτονίνης στην πρόσληψη και επιλογή του είδους της διαιτητικής διατροφής. Συσχετίσεις με ντοπαμινεργικούς μηχανισμούς". Ταυτόχρονα εργαζόμουν στη Ν/Ψ Κλινική 'Άσκληπιείον" . Έλαβα τον τίτλο του διδάκτορος στις 6/9/1993. Έχω ολοκληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου. Στο διάστημα αυτό συμμετείχα στο 14ο Σεμινάριο της Εταιρείας Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από 4/3/1991-15/3/1991. Απόκτησα την ειδικότητα της Παθολογίας εργαζόμενος ως ειδικευόμενος βοηθός στο Γεν.Νοσ. Αιγίου(1993-1995) και στο Νοσ. "Αλεξάνδρα"(1995-1998). Από το 1995 ως το 1998 εκπαιδεύτηκα στην Κλινική Φαρμακολογία ταυτόχρονα με την εκπαίδευση στην Παθολογία στο Εργαστήριο της Κλινικής Φαρμακολογίας της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» υπό την καθοδήγηση της Επικ. Καθ. κας Α. Ηλιοπούλου. Στο διάστημα της ειδίκευσής μου έχω συμμετάσχει στο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο (Αθήνα, Σεπτέμβριος 1993), στο Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας (Αθήνα, Μάιος 1994), στο 23ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα 13-17 Μαΐου 1997), στο Fifth AnnuaI meeting of the European Society of PharmacovigiIIance (Βερολίνο Σεπτ 17-20 1997), στο 2nd Congress of the European Association for CIinicaI PharmacoIogy and Therapeutics (Βερολίνο 17-20 Σεπτ 1997) και στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής (Αθήνα 11-13 Δεκεμβρίου 1997). Έχω διατελέσει μέλος της Εταιρείας Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, και της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας. Από το 1998 εργάζομαι ως ιδιώτης ιατρός και ταυτόχρονα ως θεραπευτής ιατρός του ΙΚΑ στην πόλη του Αιγίου. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Γαλαvοπούλου Π., Γ Γιαvvακόπουλος.,Γριβέας Κ. (1986). Βενζοδιαπεζίνες. Γενική ανασκόπηση Ι. Επιθ. Κλιν. Φαρμ. και Φαρμακοκινητικής, lαν-Μαρ. 3, 281-289. 2. Γαλαvοπούλου Π., Γιαvvακόπουλος Γ., Γριβέας Κ. (1986) Βενζοδιαζεπίνες. Γενική ανασκόπηση II. Επιθ. Κλιν Φαρμ. και Φαρμακοκινητικής Απρ.-Ιουν 4, 15-26. 3. Γιαvvακόπουλος Γ. (1988).Σπινθηρογραφικός έλεγχος του ουροποιητικού συστήματος. Δυναμικό νεφρόγραμμα. Προοδοι. lατρ. Επιστ. Τεύχος Β , Τόμος 1, Οκτ.-Δεκ. 70-73. 4. Galanopoulou Ρ., Malakou Ε., Theophanopoulos Κ., Giannakopoulos G., (1988) Behavioural changes οf diet selection and serotonin turnover ίn rats under pizotifen treatment. Psychopharmacology 96 (1):22-26. 5. Γιαvvακόπουλος Γ. (1988). Μονοκλωνικά αντισώματα Προοδοι. lατρ. Επιστ. lούλιος, Τόμος Ι, 90-92. 6. Γιαvvακόπουλος Γ. (1989) Ενδαρτηρεκτομή με ακτίνες laser. Προοδοι. lατρ. Επιστ. Τεύχος Α' Τόμος 2, lαν-Μαρτ. 61-63. 7. Γιαvvακόπουλος Γ. (1989) Ενδαορτική αντλία. Προοδοι. lατρ. Επιστ. Τεύχος Δ, Τόμος 2, Οκτ-Δεκ. 383-386. 8. Γιαvvακόπουλος Γ.(1989). Η τομογραφική camera και οι εφαρμογές της. Προοδοι. lατρ. Επιστ., Τόμος Β, Απρ-Ιουν 2, 136-138. 9. Γαλαvοπούλου Π., Γιαvvακόπουλος Γ., (1989). Ισταμινεργικοί και άλλοι μηχανισμοί στη γαστρική έκκριση. Κλασσικοί και νεώτεροι Η2 ανταγωνιστές. Επιθ. Κλιν Φαρμ. και Φαρμακοκινητικής, Απρ-Ιουν. 2 (7) 73-86. 10. Sherman C.D. (1984). Quality education is essential for quality health care. Μετάφραση - Επιμέλεια Γιαννακόπουλος Γ. Προοδοι. Ιατρ. Επιστ. Ιαν-Μαρτ. 63-67. 11. Γιαvvακόπουλος Γ. (1989). Νεώτερες μέθοδοι χορήγησης ινσουλίνης στον ινσουλινοεξαρτωμενο διαβήτη τύπου ι. Προοδοι. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Γ, Ιουλ-Σεπτ. 2, 219-221. 12. Galanopoulou Ρ., Giannakopoulos G., Theophanopoulos Κ, Couvaris Μ.Κ., Varonos D. (1990) Behavioural changes οη diet selection and serotonin turnover in rats under pizotifen treatment. PharmacoI. Biochem., Behav. 37:461-464. 13. Γιαvvακόπουλος Γ.(1990) Ενδοσκοπική περίδεση των κιρσών του οισοφάγου σε πυλαία υπέρταση. Μια νέα τεχνική. Προοδοι. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Β, Απρ-Ιουν. 3, 114-116. 14. Γιαvvακόπουλος Γ. (1990). Οισοφάγειο ηχοκαρδιογράφημα. Προοδοι. ιατρ. Επιστ., Τεύχος Δ, Οκτ-Δεκ. 3, 229-231. 15. Γιαvvακόπουλος Γ. (1990). Η αντιμετώπιση της λιθίασης της χοληδόχου κύστεως με τη μέθοδο της λιθοτρυψίας. Προοδοι. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Α, 3, 63-66. 16. Γιαvvακόπουλος Γ.(1991). Διουρηθρική προστατεκτομή Προοδοι. Ιατρ. Επιστ., Τεύχος Α, 80-82. 17. Γιαvvακόπουλος Γ. (1991). Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία. Προοδοι. Ιατρ. Επιστη. Τεύχος Γ, Ιούλ-Σεπτ. 4, 156-158. 18. Galanopoulou Ρ, Giannakopoulos G, Theophanopoulos Κ, Couvaris Μ.κ. Mechanism of action of two fIuoriquinoIones on the serotonergic system of whoIe rat brain (1993). Επιθ. Κλιν. Φαρμ. και Φαρμακοκινητικής, 7, 138-143. 19. Γιαννακόπουλος Γ.(1991). Ιστικός ενεργοποιητής του πλασμινογόνου, ένας νέος θρομβολυτικός παράγοντας. Προοδοι. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Α, Ιαν-Μαρτ. 3, 50-51. 20. Γιαννακόπουλος Γ.(1992). Η συμβολή της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ιατρική πράξη. Προοδοι. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Δ, Οκτ.-Δεκ. 4, 242-244. 21. Γιαννακόπουλος Γ. (1992) Φαρμακολογική διερεύνηση του ρόλου της σεροτονίνης στην πρόσληψη και επιλογή του είδους της διατροφής. Συσχετίσεις με ντοπαμινεργικούς μηχανισμούς. Διατριβή επί διδακτορία. 22. Γιαννακόπουλος Γ. (1993). Η συνεχής περιτοναϊκή διάλυση σε περιπατητικό ασθενή. Προοδοι. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Α, 6, 48-50. 23. Γιαννακόπουλος Γ. (1993). Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Προοδοι. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Β, 64-66. 24. Γιαννακόπουλος Γ. (1994). Μαγνητική τομογραφία. Προοδοι. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Α, Τόμος 7, 36-38. 25. Γιαννακόπουλος Γ., Γαλανοπούλου Π., Θεοφανόπουλος Κ., Κούβαρης Μ., Βαρώνος Δ.(1994). Διερεύνηση του ρόλου των υποδοχέων της σεροτονίνης στην πρόσληψη και επιλογή του είδους της τροφής. Ιπποκράτης, Ιαν-Μαρτ. 2, 29-36. 26. Γιαννακόπουλος Γ. (1994). Παρακλινικός έλεγχος των παθήσεων του οισοφάγου. Προοδοι. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Β, 7:92-94. 27. Γιαννακόπουλος Γ. (1994). Ενδοστεφανιαίες μεταλλικές προσθέσεις. Προοδοι. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Γ, τόμος 7, Ιούλ-Σεπτ., 150-152. 28. Γιαννακόπουλος Γ. (1994). Νέοι αιμοποιητικοί παράγοντες στην κλινική πράξη. Προοδοι. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Δ, Τόμος 7, ΟΚΤ. 190-193. 29. Γιαννακόπουλος Γ. (1995) Η χρήση ραδιονουκλιδίων στη διάγνωση καρδιακών παθήσεων. Προοδοι. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Α, Τόμος Β, Ιαν. 40-42. 30. Γιαννακόπουλος Γ. (1995). Ειδικό προστατικό αντιγόνο. Προοδοι. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Β, Τόμος 8, Μάιος, 86-88. 31. Γιαννακόπουλος Γ.(1995). Μεταμόσχευση ήπατος Προοδοι. Ιατρ. Επιστ., Τόμος 8, Τεύχος Γ, 135-137. 32. Γιαννακόπουλος Γ.(1996). Φιβράτες ή στατίνες Προοδοι. Ιατρ. Επιστ., Τόμος 8, Τεύχος Γ, 48-49. 33. G.Giannakopoulos,Α.lliοροulου, P.Goutou, S.Georgoulas, M.Zorzou, V. Scarpa, Ε. Zervoudi (1997). Utilization pattern of antiinfectives and assessment of adverse reaction frequency in a Greek teaching hospital (5 years results). Eur. J. Clin. Pharmacology 52: Suppl. ρ:Α41. 34. S. Georgoulas, Α.lliοροulου, Α. Synetos, Ε. Gialafos, G.Giannakopoulos, Ρ. Konstantopoulou, G.Tassias. (1997). Α five year study of utilization, cost and adverse reaction frequency of musculosceletal system drugs in a Greek teaching hospital . Eur. J. Clin. Pharmacology 52: suppl.page Α94. 35. Α.lliορουlου, S. Georgoulas, G.Giannakopoulos,P.Goutou, P.Konstantopoulou, V.Scarpa, A.Pantouvaki (1997). Five year utilization cost pattern and adverse reaction frequency of cardiovascular drugs as a tool of improving pharmacovigillance in Greece. (1997). Eur. J. Clin. Pharmacology. 52: suppl. page:A95. 36. Α.lliορουlου, G.Giannakopoulos, G. Alexopoulos. Gastric adenocarcinoma following cyclosporine and omeprazole treatment.(1998) Pharmacoepidemiology and drug safety, 7,127-128. 37. G. Giannakopoulos, Ρ. Galanopoulou, Ζ. Daifotis, C. Couvaris.(1998) Effects of mesulergine treatment on diet selection, brain serotonin (5-ΗΤ) and dopamine (DΑ) turnoνer in free feeding rats Progr. Neur. Psychopharmacol and Behav. Psychiatr. 22:803-813. 38. Α.lΙiορουlου, G. Giannakopoulos, Η. Pagou, Ρ. Goutou, S. Stamatelopoulos (1998). Towards improνing the Detection -Documentation of Adνerse Reactions in Hospital Drug Use. Α 5-year study of the Musculoskeletal System Drugs. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 7:Suppl 193. 39. Α.lΙiορουlου, G.Giannakopoulos, H.Pagou, P.Goutou, S.Stamatelopoulos (1998). Adνerse Reaction Frequency of Cardioνascular Drug Use in Hospital Patients. Age and Gender analysis of 5-year results. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 7: Suppl 194. 40. Α.lΙiορουlου, G.Giannakopoulos, Goutou Ν, E.Pagou, S.Stamatelopoulos (1999). Visual hallucinations due to radiocontrast media . Report of two cases and reνiew of the literature. (British Journal of Clinical Pharmacology , 47: 226-227). 41. P.Galanopoulou, G.Giannakopoulos(1999). Mesulergine : Α reνiew. CNS Drug Reviews 5(3): 233-248. 42. lΙiορουlου Α, Giannakopoulos G, Mavrikakis Μ, Zafiris Ε, Stamatelopoulos S.(1999). Reνersible fulminant hepatitis following intraνenous amiodarone loading. Int. Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics. 1999 Jun; 37(6):312-313. 43. Giannakopoulos G, Galanopoulou Ρ, Kouvaris Κ, and Varonos D. Food intake, diet selection, microanalysis of feeding parameters and correlation to serotonergic and dopaminergic brain actiνity in rats under mesulergine treatment. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1. Αδαμόπουλος Π.Ν., Μουλοπούλου-Καρακίτσου Κ, Περράκης Γ, Πανοτόπουλος Γ, Μακριλάκης Κ, Παπαμιχαήλ Χ, Γιαννακόπουλος Γ., Μαλακός Ι. Πρωτοβάθμια περίθαλψη και ιατρική εκπαίδευση. 18ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 12-16/5/1992, Αθήνα. 2. Γιαννακόπουλος Γ., Γαλανοπούλου Π., Παπαδοπούλου Ζ., Θεοφανόπουλος Κ. (1992). Διερεύνηση του ρόλου των 5ΗΤ1 c υποδοχέων στην πρόσληψη και επιλογή της διαιτητικής διατροφής. 19ο Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, Αθήνα 1993. 3. Χ. Παπαμιχαήλ, ι. Λεκάκης, ι. Νανάς, Ζ. Μάργαρη, Α. Βουτσάς, Γ. Γιαννακόπουλος, Κ. Βέμμος, Σ. Σταματελόπουλος, Σ. Μουλόπουλος. Διαταραχές της λειτουργικότητας του ενδοθηλίου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Σχέση με αιμοδυναμικές παραμέτρους. 22ο Παν. Ιατρ. Συνέδριο, Αθήνα 7-11 Μαΐου 1996. 4. Χ. Παπαμιχαήλ, ι. Λεκάκης, Κ. Βέμμος, Ε. Τασσιούλα, Α. Βουτσάς, Γ.Γιαννακόπουλος, Σ. Σταματελόπουλος, Σ. Μουλόπουλος. Επίδραση του οξέος καπνίσματος σιγαρέττων στη λειτουργικότητα του ενδοθηλίου. 22ο Παν. Ιατρ. Συνέδριο, Αθήνα 7-11 Μαΐου 1996. 5. Σ. Γεωργούλας, Β. Σκάρπα, Μ. Ζώρζου, Γ. Γιαννακόπουλος, Α. Ηλιοπούλου. Χρήση-κόστος αντιβιοτικών σαν δείκτης νοσοκομειακού συνταγογραφικού προτύπου. 23o Παν. Ιατρ. Συνέδριο, Αθήνα 13-17 Μαΐου 1997. 6. Π. Γούτου, Γ. Γιαννακόπουλος, Μ. Ζώρζου, Β. Σκάρπα, Α. Ηλιοπούλου. Χρήση-κόστος φαρμάκων κατά του έλκους σαν δείκτης νοσοκομειακού συνταγογραφικού προτύπου. 23ο Παν. Ιατρ. Συνέδριο, Αθήνα 13-17 Μαΐου 1997. 7. Π. Γούτου, Γ. Γιαννακόπουλος, Β. Σκάρπα, Μ. Ζώρζου, Α. Ηλιοπούλου. Φάρμακα μυοσκελετικών παθήσεων-αναλγητικά. Χρήση-κόστος και συχνότης ανεπιθύμητων ενεργειών σε νοσοκομειακό πληθυσμό. 23ο Παν. Ιατρ. Συνέδριο, Αθήνα 13-17 Μαΐου 1997. 8. Γιαννακόπουλος Γ, Π. Γούτου , Μ.Ζώρζου, Β. Σκάρπα, Α. Ηλιοπούλου. Συχνότης εισαγωγών λόγω φαρμακογενών νοσημάτων σε παθολογική κλινική σε διάστημα 2 ετών. 23ο Παν. Ιατρ. Συνέδριο, Αθήνα 13-17 Μαΐου 1997. 9. Α.lliορουlου, G.Giannakopoulos, P.Goutou, .Scarpa, M.Zorzou, G. Tasias, E.Gialafos, A.Pantouvaki. Utilization pattern and adverse reaction frequency of antiarrhythmics in Greece (5 year results). Fifth annual meeting of the European Society of Pharmacovigillance Sept 15-16 1997 Berlin Germany. 10. G. Giannakopoulos ,Α.lliορουlου, P.Goutou , S.Georgoulas, M.Zorzou, V.Scarpa, E.Zervoudi. Utilization pattern of antiinfectives and assessment of adverse reaction frequency in a Greek teaching hospital (5 year results). 2nd Congress of the European association of Clinical Pharmacology and Therapeutics. Sept 17-20 1997 Berlin, Germany. 11. S.Georgoulas, Α. Iliορουlου, A.Synetos, E.Gialafos, G.Giannakopoulos, P.Konstantopoulou, G.Tasias. Α five year study of utilization, cost and adverse reaction frequency of musculosceletal system drugs in a Greek teaching hospital. 2nd Congress of the European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Sept 17-20 Berlin, Germany. 12. A.lliopoulou,S. Georgoulas, G. Giannakopoulos, Ρ. Goutou, Ρ. Konstantopoulou ν. Scarpa, A.Pantouvaki. Five year utilization cost pattern and adverse reaction frequency of cardiovascular system drugs as a tool for improving pharmacovigillance in Greece. 2nd Congress of the European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics. Sept 17-20 1997, Berlin ,Germany. 13. Γ.Γιαννακόπουλος, Χ. Παπαμιχαήλ, Γ.Αλεξόπουλος, Μ. Μπαχταλιάς, Α.Ι. Σκουλαρίκη, Σ. Γεωργούλας, Α. Καββαδίας., Π .Αδαμόπουλος. Τα λιπιδιακά συστήματα στους ηλικιωμένους. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής. Αθήνα 11-13 Δεκ. 1997. 14. Μ.Δαλέζιος, Γ.Γιαννακόπουλος, Α.Τσαντήλας, Ε.Μπαούσης, Μ.Μπαχταλιάς, Ε.Βέμμος. Αιτιολογία και προδιαθεσικοί παράγοντες οξέων αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε υπερήλικες ασθενείς. The Athens stroke registry'. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής Αθήνα 11-13 Δεκ 1997. 15. Γ. Γιαννακόπουλος, Ε. Τσατάλου, Μ.Δαλέζιος, Μ. Μπαχταλιάς, Α.Τσαντήλας, Κ.Βέμμος. Πρώιμη και απώτερη έκβαση υπερήλικων ασθενών με οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο " The Athens Stroke Registry". 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής. Αθήνα 11-13 Δεκ. 1997. 16. Adamopoulos Ρ., Papamichael C, Alexopoulos G, Gianakopoulos G, Skoulariki Α, Georgoulas S, Baktalias Μ, Kavadias G. Atheroslerosis precursors, urban vs rural population 11-12 years old. 6th International Symposium of Hypertension in the Community, Geneva, Switzerland, February 8-11, 1998. 1. Γαλανοπούλου Π., Γιαννακόπουλος Γ., Γριβέας Κ. (1986). Βενζοδιαπεζίνες. Γενική ανασκόπηση Ι. Επιθ. Κλιν. Φαρμ. και Φαρμακοκινητικής, lαν-Μαρ. 3, 281-289. Σκοπός της ανασκόπησης αυτής είναι να αναφερθούν δεδομένα γύρω από την ιστορική ανάπτυξη των βενζοδιαζεπινών, τις σχέσεις δομής και φαρμακολογικής δράσης, το μηχανισμό δράσης και τις φαρμακοκινητικές τους ιδιότητες. Επίσης αναλύονται οι φαρμακολογικές τους ενέργειες και οι κλινικές τους εφαρμογές και υπογραμμίζονται οι γνώσεις σε ότι αφορά το πρόβλημα της ανάπτυξης αντοχής και εξάρτησης. 2. Γαλανοπούλου Π., Γιαννακόπουλος Γ., Γριβέας Κ. (1986) Βενζοδιαζεπίνες. Γενική ανασκόπηση II. Επιθ. Κλιν. Φαρμ. και Φαρμακοκινητικής. Απρ.-Ιουν. 4, 15-26. Σκοπός της ανασκόπησης αυτής είναι να αναφερθούν δεδομένα γύρω από την ιστορική ανάπτυξη των βενζοδιαζεπινών, τις σχέσεις δομής και φαρμακολογικής δράσης, το μηχανισμό δράσης και τις φαρμακοκινητικές τους ιδιότητες. Επίσης αναλύονται οι φαρμακολογικές τους ενέργειες και οι κλινικές τους εφαρμογές και υπογραμμίζονται οι γνώσεις σε ότι αφορά το πρόβλημα της ανάπτυξης αντοχής και εξάρτησης. 3. Γιαννακόπουλος Γ. (1988). Σπινθηρογραφικός έλεγχος του ουροποιητικού συστήματος. Δυναμικό νεφρόγραμμα. Προ ιατρ. Επιστ. Τεύχος Β', Τόμος 1, Οκτ.-Δεκ. 70-73. Αναλύεται ο τρόπος χρήσεως του στατικού και δυναμικού νεφρογράμματος και οι ενδείξεις σπινθηρογραφικού ελέγχου του ουροποιητικού με δυναμικό νεφρόγραμμα. Επίσης φέρονται παραδείγματα εκτροπής εκ του φυσιολογικού επί παθήσεων των νεφρών και της αποχετευτικής μοίρας του ουροποιητικού. 4. Galanopoulou Ρ., Malakou Ε., Theophanopoulos Κ. Giannacopoulos G., (1988). Behavioural changes οn diet selection and serotonin turnover in rats under pizotifen treatment. Psychopharmacology 96 (1):22-26. Αναφέρεται σε χορήγηση πιζοτιφενίου σε πειραματόζωα κάτω από συνθήκες ελεύθερης πρόσληψης και επιλογής του είδους της διαιτητικής διατροφής με ταυτόχρονο προσδιορισμό επιπέδων νευρομεταβιβαστών στο ΚΝΣ. Επιχειρείται περαιτέρω προσέγγιση του ρόλου των υποδοχέων της σεροτονίνης στην πρόσληψη και επιλογή τροφής. 5. Γιαννακόπουλος Γ. (1988). Μονοκλωνικά αντισώματα Πρ. lατρ. Επιστ. lούλιος, Τόμος Ι, 90-92. Περιγράφεται ο τρόπος παραγωγής των μονοκλωνικών αντισωμάτων οι μέχρι σήμερα εφαρμογές τους στην καθημερινή κλινική πράξη καθώς και οι διαγραφόμενες μελλοντικές εφαρμογές τους σε κακοήθεις νόσους, λοιμώδεις και αυτοάνοσες παθήσεις, μεταμοσχεύσεις οργάνων και φαρμακευτικών δηλητηριάσεων. 6. Γιαννακόπουλος Γ. (1989) Ενδαρτηρεκτομή με ακτίνες Iaser. Πρ. lατρ. Επιστ. Τεύχος Α' Τόμος 2, lαν.-Μαρτ. 61-63. Γίνεται παρουσίαση της τεχνικής της ενδαρτηρεκτομής με ακτίνες laser. Επιχειρείται σύγκριση της αποτελεσματικότητας της τεχνικής με την αγγειοπλαστική με ελαστικό ασκό αλλά και των ανεπιθυμήτων συμβαμάτων που περιορίζουν την εφαρμογή της. 7. Γαννακόπουλος Γ. (1989) Ενδαορτική αντλία. Πρ. lατρ. Επστ. Τεύχος Δ, Τόμος 2, Οκτ-Δεκ. 383-386. Παρατίθεται σχηματικά η λειτουργία της ενδοαορτικής αντλίας και οι ενδείξεις εφαρμογής της σε περιπτώσεις καρδιογενούς καταπληξίας. 8. Γιαννακόπουλος Γ. (1989). Η τομογραφική camera και οι εφαρμογές της. Πρ. lατρ. Επιστ., Τόμος Β, Απρ-Ιοuν. 2, 136-138. Αναλύεται ο σπινθηρογραφικός έλεγχος οργάνων με τη βοήθεια τομογραφιών με SPET και ΡΕΤ, καθώς και εφαρμογές τους στη διαγνωστική, στην καρδιολογία, ογκολογία όπως και οι μελλοντικές προοπτικές στη μελέτη παθήσεων κυρίως του κεντρικού νευρικού συστήματος. 9. Γαλανοπούλου Π., Γιαννακόπουλος Γ., (1989). Ισταμινεργικοί και άλλοι μηχανισμοί στη γαστρική έκκριση. Κλασσικοί και νεώτεροι Η2 ανταγωνιστές. Επιθ. Κλιν. Φαρμ. και Φαρμακοκινητικής, Απρ-Ιουν. 2 (7) 73-86. Γίνεται ανασκόπηση των παλαιοτέρων και συγχρόνων απόψεων που αφορούν στην παθοφυσιολογία του πεπτικού έλκους. Αναλύεται ο τρόπος δράσης και οι φαρμακολογικές ιδιότητες των παλαιοτέρων και νεωτέρων ανταγωνιστών των Η2 υποδοχέων καθώς και των αναστολέων της αντλίας πρωτονίων. 10. Sherman C.D. (1984). Quality education is essential for quality health care. Μετάφραση - Επιμέλεια Γιαννακόπουλος Γ. Πρ. Ιατρ. Επιστ. Ιαν-Μαρτ. 63-67 11. Γιαννακόπουλος Γ. (1989). Νεώτερες μέθοδοι χορήγησης ινσουλίνης ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη τύπου Ι. Πρ. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Γ, Ιουλ-Σεπτ. 2, 219-221. στον Περιγράφεται η συσκευή έγχυσης (αντλία) ινσουλίνης ως εναλλακτική μέθοδος φαρμακευτικής ρύθμισης του σακχαρώδους διαβήτου. Αναφέρονται τα τεχνολογικά βήματα που έχουν ως σήμερα γίνει προς την κατεύθυνση αυτή τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εφαρμογής της μεθόδου. 12. Galanopoulou Ρ., Giannacopoulos G., Theophanopoulos Κ., Couvaris Μ.Κ., Varonos D. (1990) Behavioural changes on diet selection and serotonin turnover in rats under pizotifen treatment. PharmacoI. Biochem., Behav. 37:461-464. Πειραματική μελέτη, στην οποία η διερεύνηση των διαιτητικών συνηθειών πειραματοζώων υπό την επίδραση καθημερινής χορήγησης πιζοτιφενίου. Παρατηρείται αύξηση της πρόσληψης τροφής και προτείνεται ότι το φάρμακο επηρεάζει κυρίως την επί τοις εκατό αναλογία των υδατανθράκων και πρωτεϊνών παρά τις απόλυτες ποσότητες αυτών. Οι διαφοροποιήσεις στα επίπεδα της σεροτονίνης και του μεταβολίτη της οδηγούν στην άποψη ότι η επιλογή τροφής από το σεροτονινεργικό σύστημα είναι μια διαδικασία που επιτελείται κυρίως στον υποθάλαμο και ιππόκαμπο. 13. Γιαννακόπουλος Γ. (1990) Ενδοσκοπική περίδεση των κιρσών του οισοφάγου σε πυλαία υπέρταση. Μια νέα τεχνική. Πρ. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Β, Απρ-Ιουν. 3, 114-116. Περιγράφεται η ενδοσκοπική περίδεση των κιρσών του οισοφάγου στα πλαίσια αντιμετώπισης αιμορραγούντων ή μη κιρσών επί πυλαίας υπερτάσεως. Γίνεται σύγκριση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου σε σχέση με την ενδοσκοπική σκληροθεραπεία και δείχνεται η συγκριτική της υπεροχή λόγω των αναφερομένων από τη βιβλιογραφία ολιγοτέρων επιπλοκών. 14. Γιαννακόπουλος Γ. (1990). Οισοφάγειο ηχοκαρδιογράφημα. Πρ. ιατρ. Επιστ., Τεύχος Δ, Οκτ-Δεκ. 3, 229-231. Αναλύεται το οισοφάγειο ηχοκαρδιογράφημα ως εξέλιξη της κλασικής υπερηχοκαρδιογραφίας στην πιo ευκρινή μελέτη των καρδιακών κοιλοτήτων, στην ανάδειξη ενδοκοιλοτικών θρόμβων, ή βαλβιδικών εκβλαστήσεων. Επίσης αναφέρονται οι μελλοντικές προοπτικές σε ότι αφορά τη μελέτη των στεφανιαίων αγγείων με πιο αναίμακτο τρόπο. 15. Γιαννακόπουλος Γ. (1990). Η αντιμετώπιση της λιθίασης της χοληδόχου κύστεως με τη μέθοδο της λιθοτρυψίας. Πρ. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Α, 3, 63-66. Περιγράφονται οι βασικές αρχές της φυσικής στις οποίες βασίζεται η μέθοδος, οι ενδείξεις οι περιορισμοί και οι αντενδείξεις εφαρμογής της. Συμπεραίνεται ότι είναι μέθοδος ασφαλής, ανώδυνος και με ελάχιστα ανεπιθύμητα συμβάματα αλλά μειονεκτεί σχετικώς λόγω του κόστους, της περιορισμένης της εφαρμογής στους πάσχοντες από χολολιθίαση και του υψηλού ποσοστού υποτροπών. 16. Γιαννακόπουλος Γ. (1991). Διουρηθρική προστατεκτομή. Πρ. Ιατρ. Επιστ., Τεύχος Α, 80-82. Αναφέρονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της διουρηθρικής προστατεκτομής έναντι της κλασσικής ανοικτής επέμβασης, οι ενδείξεις εφαρμογής και οι περιορισμοί της μεθόδου καθώς και τα ανεπιθύμητα συμβάματα της μεθόδου. 17. Γιαννακόπουλος Γ. (1991). Ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία. Πρ. Ιατρ. Επιστη. Τεύχος Γ, Ιούλ-Σεπτ. 4, 156-158. Γίνεται αναφορά στην τεχνική της ενδοσκοπικής παλίνδρομης χολαγγειοπαγκρεατογραφίας τις ενδείξεις και την υπεροχή της τεχνικής έναντι των άλλων διαγνωστικών μεθόδων. Επίσης αναφέρονται οι επιπλοκές της μεθόδου και οδηγίες πρόληψης και αποφυγής τους. 18. Galanopoulou Ρ, Giannacopoulos G, Theophanopoulos Κ, Couvaris Μ.Κ. Mechanism of action of two fluoriquinolones on the serotonergic system of whole rat brain (1993). Επιθ. Κλιν. Φαρμ. και Φαρμακοκινητικής, 7, 138-143. Παρατίθεται ο μηχανισμός δράσης της σιπροφλοξασίνης και οφλοξασίνης στο σεροτονινεργικό σύστημα εγκεφάλων επιμύων. Με βάση τα ευρήματα συμπεραίνεται ότι πιθανώς οι παρενέργειες των κινολονών από το ΚΝΣ να σχετίζονται με άμεση ή έμμεση επίδρασή τους στο σεροτονινεργικό σύστημα. 19. Γιαννακόπουλος Γ. (1991). Ιστικός ενεργοποιητής του πλασμινογόνου, ένας νέος θρομβολυτικός παράγοντας. Προ Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Α, Ιαν-Μαρτ. 3, 50-51. Αναφέρονται τα αποτελέσματα της διεθνούς εμπειρίας μετά από τα πρώτα χρόνια χρήσης του ιστικού ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (t- ΡΑ) στην αντιμετώπιση των οξέων καρδιαγγειακών συμβαμάτων, κυρίως του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου και άλλων περιπτώσεων περιφερικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων. 20. Γιαννακόπουλος Γ (1992). Η συμβολή της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ιατρική πράξη. Προ Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Δ, Οκτ.-Δεκ. 4, 242-244. Γίνεται αναφορά στις μέχρι σήμερα εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην καθημερινή ιατρική πράξη, με ιδιαίτερη επικέντρωση στις εφαρμογές που αφορούν τις μονάδες εντατικής θεραπείας, την έρευνα, την ιατρική εκπαίδευση, τη διαγνωστική προσέγγιση και τον παρακλινικό-εργαστηριακό έλεγχο του ασθενούς. 21. Γιαννακόπουλος Γ. (1992) Φαρμακολογική διερεύνηση του ρόλου της σεροτονίνης στην πρόσληψη και επιλογή του είδους της διατροφής. Συσχετίσεις με ντοπαμινεργικούς μηχανισμούς. Διατριβή επί διδακτορία. Μελετήθηκε ο ρόλος του σεροτονινεργικού συστήματος καθώς και οι πιθανές αλληλεπιδράσεις του με το ντοπαμινεργικό σε ότι αφορά την πρόσληψη και κατ' επέκταση την επιλογή του είδους της τροφής. Είναι πειραματική μελέτη σε επίμυες με χρήση φαρμάκων που δρουν στο σεροτονινεργικό σύστημα όπως φαινφλουραμίνη, μετεργολίνη, κυπροεπταδίνη, ριτανσερίνη ,πινδoλόλη, μεσουλεργκίνη. Παρατηρήθηκε δοσοεξαρτημένη μείωση του σωματικού βάρους των πειραματοζώων μετά από χορήγηση του ανταγωνιστή μεσουλεργκίνη σε ελεύθερα τρεφόμενα ζώα. Τα αποτελέσματα με βάση τα επίπεδα της σεροτονίνης, ντοπαμίνης και των μεταβολιτών τους σε υποθάλαμο ραβδωτό σώμα και ιππόκαμπο στο ΚΝΣ οδήγησαν στο συμπέρασμα ---------------------------ότι τόσο για την πρόσληψη όσο και για την επιλογή του είδους της τροφής πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζουν οι 5ΗΤ1 c υποδοχείς της σεροτονίνης. 22. Γιαννακόπουλος Γ. (1993). Η συνεχής περιτοναϊκή διάλυση σε περιπατητικό ασθενή. Προ ιατρ. Επιστ. Τεύχος Α,6, 48-50. Σκιαγραφείται η τεχνική της μεθόδου, τα πλεονεκτήματά της από την άποψη κόστους-αποτελέσματος, γίνεται σύγκριση με την κλασσική αιμοκάθαρση δια του τεχνητού νεφρού και σχολιασμός της επιπλοκής της βακτηριδιακής περιτονίτιδας. Συμπεραίνεται ότι αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική μέθοδο σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για την εφαρμογή αιμοκάθαρσης. 23. Γιαννακόπουλος Γ. (1993). Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. Προ Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Β, 64-66. Παρουσιάζεται η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή ως συμβολή της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση της χολολιθίασης σε σύγκριση με την κλασσική ανοικτή χειρουργική αντιμετώπιση. Γίνεται ανάλυση των πλεονεκτημάτων αλλά και των περιορισμών στην εφαρμογή της. 24. Γιαννακόπουλος Γ. (1994). Μαγνητική τομογραφία. Προ Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Α, Τόμος 7, 36-38. Γίνεται παρουσίαση της μαγνητικής τομογραφίας ως τελευταία εξέλιξη στις απεικονιστικές τεχνικές, τα πλεονεκτήματα της έναντι της αξονικής τομογραφίας στοιχεία που αφορούν στην ασφάλεια, ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου όπως και οι μέχρι σήμερα εφαρμογές στην κλινική πράξη. 25. Γιαννακόπουλος Γ., Γαλανοπούλου Π., Θεοφανόπουλος Κ., Κούβαρης Μ., Βαρώνος Δ. Διερεύνηση του ρόλου των υποδοχέων της σεροτονίνης στην πρόσληψη και επιλογή του είδους της τροφής. Ιπποκράτης Ιαν-Μαρτ. 2, 29-36. Διερευνάται η συμμετοχή των 5ΗΤ1 C κυρίως υποδοχέων της σεροτονίνης στην πρόσληψη και επιλογή τροφής τόσο σε ελεύθερα τρεφόμενα όσο και σε ζώα υπό κυκλική στέρηση τροφής. Με τη βοήθεια του ανταγωνιστή της 5ΗΤ1 C υποδοχέων μεσουλεργκίνη αλλά και άλλα προγενέστερα ημέτερα πειράματα αναδεικνύεται σημαντικός ρόλος για τους παραπάνω υποδοχείς στη διαδικασία πρόσληψης και επιλογής τροφής. 26. Γιαννακόπουλος Γ. (1994). Παρακλινικός έλεγχος των παθήσεων του οισοφάγου. Πρ. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Β, 7:92-94. Γίνεται σύντομη ανασκόπηση των διαγνωστικών μεθόδων του παρακλινικού ελέγχου των παθήσεων του οισοφάγου και των ενδείξεών τους. Αναλύονται κυρίως οι κλασσικές ακτινολογικές μέθοδοι, η μανομετρία του οισοφάγου, οι προκλητές μελέτες με φαρμακευτικούς παράγοντες, η ρημετρία του οισοφάγου. Παρατίθενται αλγόριθμοι διερεύνησης με βάση τις παραπάνω διαγνωστικές μεθόδους. 27. Γιαννακόπουλος Γ. (1994). Ενδοστεφανιαίες μεταλλικές προσθέσεις. Πρ. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Γ, τόμος 7, Ιούλ-Σεπτ., 150-152. Περιγράφεται η αγγειοπλαστική με ενδοστεφανιαίες μεταλλικές προσθέσεις (stents) ως μέσο τελειοποίησης της διαδερμικής αγγειοπλαστικής με ασκό σε περιπτώσεις οξείας ή επαπειλούμενης απόφραξης των στεφανιαίων αγγείων. Συμπεραίνεται ότι η μέθοδος έχει θέση στην κλινική πράξη ως συντηρητική αντιμετώπιση προ της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης. 28. Γιαννακόπουλος Γ. (1994) Νέοι αιμοποιητικοί παράγοντες στην κλινική πράξη. Πρ. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Δ, Τόμος 7, Οκτ. 190-193. Παρατίθενται οι αιμοποιητικοί παράγοντες που έχουν μέχρι σήμερα εφαρμοσθεί στην κλινική πράξη. Συγκεκριμένα σχολιάζονται η ερυθροποιητίνη, ο παράγων διέγερσης κοκκιοκυττάρων μονοκυττάρων (GM-CSF), ο παράγων διέγερσης των κοκκιοκυττάρων (G-CSF), ο παράγων διέγερσης των μονοκυττάρων (M-CSF) και η ιντερλευκίνη 3 (IL-3). 29. Γιαννακόπουλος Γ. (1995) Η χρήση ραδιονουκλιδίων στη διαγνωση καρδιακών παθήσεων. Πρ. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Α, Τόμος Β, Ιαν. 40-42. Περιγράφονται τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ραδιονουκλίδια και οι εφαρμογές τους στη διάγνωση καρδιοπαθειών. Ειδικότερα αναλύονται οι χρήσεις τους στην εκτίμηση της δυναμικής λειτουργίας της καρδιάς (Tc99), στην ποσοτική εκτίμηση τόσο της αιμάτωσης όσο και της βιωσιμότητας του μυοκαρδίου (Th201) και στη μελέτη βιωσιμότητας του μυοκαρδιακού ιστού (αντισώματα έναντι μυοσίνης σημασμένα με 111-ln). 30. Γιαννακόπουλος Γ. (1995). Ειδικό προστατικό αντιγόνο. Πρ. Ιατρ. Επιστ. Τεύχος Β, Τόμος 8, Μάιος, 86-88. Σκιαγραφείται η θέση του ειδικού προστατικού αντιγόνου στη διάγνωση καρκίνου του προστάτη. Προτείνεται λόγω της χαμηλής ευαισθησίας και ειδικότητας του να συνεκτιμάται μαζί με άλλες παραμέτρους όπως η όξινη φωσφατάση, η δακτυλική εξέταση και το διορθικό υπερηχογράφημα του αδένα. 31. Γιαννακόπουλος Γ. (1995). Μεταμόσχευση ήπατος Πρ. Ιατρ. Επιστ., Τόμος 8, Τεύχος Γ, 135-137. Γίνεται παρουσίαση της μεταμόσχευσης ήπατος από την άποψη της θεραπευτικής προσέγγισης ηπατοπαθειών τελικού σταδίου σε νοσήματα της εσωτερικής παθολογίας. Περιγράφονται οι ενδείξεις οι σχετικές και απόλυτες αντενδείξεις και οι σήμερα υφιστάμενοι περιορισμοί της μεθόδου καθώς και η επιβίωση από τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας. 32. Γιαννακόπουλος Γ. (1996). Φιβράτες ή στατίνες Πρ. Ιατρ. Επιστ., Τόμος 8, Τεύχος Γ, 48-49. Παρατίθεται συγκριτική μελέτη μεταξύ φιβρατών και στατινών σε ότι αφορά την προστασία από στεφανιαία συμβάματα, θανάτους από στεφανιαία νόσο αλλά και επιβράδυνση της εξέλιξης των αθηρωματικών βλαβών με βάση διεθνή δεδομένα. Συμπεραίνεται ότι παρά τις διαφορές στις λιπιδαιμικές παραμέτρους μετά από αγωγή με τις δύο παραπάνω ομάδες φαρμάκων, επιτυγχάνονται συγκρίσιμα αποτελέσματα σε ότι αφορά τις εκδηλώσεις της στεφανιαίας νόσου. 33. G. Giannakopoulos, Ρ. Galanopoulou, Ζ. Daifotis, C. Couvaris, D. Varonos. Effects of mesulergine treatment on diet selection, brain serotonin (5-ΗΤ5 and dopamine (DΑ) turnover in free feeding rats Progr. Neur. Psychopharmacol and Beh. Psychiatr (Υπό δημοσίευση). Πειραματική μελέτη σε επίμυες στην οποία μελετάται η πρόσληψη και επιλογή του είδους της τροφής σε ελεύθερα ζώα υπό χορήγηση μεσουλεργκίνης σε δοσοεξαρτώμενα πειράματα. Παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στις διαιτητικές προτιμήσεις των πειραματοζώων που αφορούν δοσοεξαρτώμενη ελάττωση του ποσού του προσλαμβανομένου υδατάνθρακα με ακόλουθη σημαντική ελάττωση του σωματικού βάρους των πειραματοζώων. Συμπεραίνεται ότι οι 5-ΗΤ1 C υποδοχείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην από το σεροτονινεργικό σύστημα ρύθμιση της πρόσληψης και επιλογής του είδους της τροφής. 34. Iliορουlου Α, Giannacopoulos G, Mavrikakis Μ, Zafiris Ε, Stamatelopoulos S. Reversible fulminant hepatitis following intravenous amiodarone loading. Eur J of Clin Pharmaco/ (Υπό δημοσίευση). Περιγράφεται περίπτωση οξείας ηπατίτιδας μετά από ενδοφλέβια χορήγηση δόσεως φορτίσεως της αμιοδαρόνης. Παρατηρήθηκε πλήρη επαναφορά των ηπατικών παραμέτρων στο φυσιολογικό εντός 15ημέρου. Επιχειρείται εξήγηση της ηπατοξικότητας της αμιοδαρόνης με βάση και ιστολογικά ευρήματα από παρόμοιες περιπτώσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας. 35. Giannacopoulos G, Galanopoulou Ρ, Couvaris Κ, and Varonos D. Food intake, diet selection microanalysis of feeding parameters and correlation to serotonergic and dopaminergic brain activity in rats under mesulergine treatment. Αφορά σε άπαξ χορήγηση πολλαπλών δόσεων μεσουλεργκίνης σε επίμυες υπό κυκλική στέρηση τροφής, σε κλωβούς συνδεδεμένους με ειδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ανάλυση παραμέτρων της συμπεριφοράς πρόσληψης τροφής. Συνδυάζεται με μέτρηση των επιπέδων νευρομεταβιβαστών (σεροτονίνης και ντοπαμίνης) και μεταβολιτών τους στον υποθάλαμο, ραβδωτό σώμα και ιππόκαμπο στα ίδια πειραματόζωα. Με βάση τα αποτελέσματα φαίνεται τόσο σε 4ωρη όσο και σε 24ωρη βάση ότι η εκδήλωση της δράσης της μεσουλεργκίνης έχει διττό χαρακτήρα ως αντισεροτονινεργικός και ντοπαμινεργικός παράγων, γεγονός που εκδηλώνεται ως μεικτού τύπου συμπεριφορά πρόσληψης τροφής.

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 20 - Αίγιο
  2691027906
  6932959918
 • Ειδικός Παθολόγος Νέα Ερυθραία Αττική - Μουρτζούκος Σπυρίδων - Check Up - Αρτηριακή Υπέρταση - Ηλεκτροκαρδιογράφημα - Οξυμετρία - Σακχαρώδης Διαβήτης - Παθολογικό Ιατρείο Νέα Ερυθραία Αττική

  Ο ειδικός παθολόγος “Μουρτζούκος Σπυρίδων” εδώ και αρκετά χρόνια διαθέτει ιδιωτικό ιατρείο στην Νέα Ερυθραία Αττικής καθώς και στα Μέγαρα, παρέχοντας υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της παθολογίας. Σύντομο βιογραφικό: Διαθέτει πτυχίο ιατρικής και απέκτησε την ιατρική ειδικότητα του Ειδικού Παθολόγου το 2009 από την πανεπιστημιακή κλινική της Παθολογικής Φυσιολογίας του γενικού νοσοκομείου Αθηνών "Λαϊκό". Επιπλέον, εργάζεται ως Επιμελητής Παθολόγος στη Β’ Ογκολογική Κλινική του νοσοκομείου “Μητέρα” από το 2011, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί και στην Καρδιολογική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς.  Τέλος, έχει συμμετάσχει σε αρκετές ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με κύρια θεματολογία την παρουσία κρυοσφαιριναιμίας στην HIV λοίμωξη, που αποτελεί και θέμα της διδακτορικής του διατριβής. Ο Ιατρός διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο και στα Μέγαρα Αττικής, στην οδό: Γεωργάκη Παναγιώτη 23, Μέγαρα, (Τηλ: 2296301077). Ο Ειδικός Παθολόγος Μουρτζούκος Σπυρίδων καλύπτοντας όλο το φάσμα της παθολογίας ενώ πραγματοποιεί επίσκεψη κατ΄οίκον στην Νέα Ερυθραία και σε όλη την Αττική.  

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  Στείλτε e-mail
  Αναξαγόρα 13 - Νέα Ερυθραία
  2130458598
  6932302005
 • Ειδικός Παθολόγος Νέα Ιωνία - ΠΟΥΛΗΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ - Παθολογικές Εξετάσεις - Ιατρικός Βελονισμός Νέα Ιωνία Αττική - - Βελονισμός Νέα Ιωνία Αττική - Ωτοβελονισμός Νέα Ιωνία Αττική - Αισθητικός Βελονισμός Νέα Ιωνία Αττική - Κρανιοβελονισμός Ιατρικός Βελονισμός Νέα Ιωνία Αττική - Διακοπή Καπνίσματος Νέα Ιωνία Αττική

        ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικότητα Εσωτερικής Παθολογίας. Εκπαίδευση στον Ιατρικό Βελονισμό – Ωτική Νευροτροποποίηση – Νέο Κρανιοβελονισμό κατά YAMAMOTO (YNSA) Μέλος του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Βελονισμού Ελλάδος. Ιδρυτικό Μέλος της Ακαδημίας Ωτικής Νευροτροποποίησης (International Auricular Neuromodulation Academy). Επί σειρά ετών Συνεργάτης Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ» από το 2000 Τ. Επιμελητής Α’ της Α’ Ογκολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Συνεργάτης των θεραπευτηρίων ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ και ΒιοΚλινικής Αθηνών. Ιατρός Παθολόγος, συνεργάτης επί σειρά ετών του ΔΘΚΑ (Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών) «ΥΓΕΙΑ», με εμπειρία στην αντιμετώπιση παθολογικών νοσημάτων και στην εφαρμογή του ιατρικού βελονισμού. Απόφοιτος του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Βελονισμού Ελλάδος, ασκεί τον Ιατρικό Βελονισμό, Κινέζικο Βελονισμό, Ωτοβελονισμό (ωτική νευροτροποποίηση) και Νέο Κρανιοβελονισμό κατά YAMAMOTO (YNSA). Μετεκπαιδευθείς στον Παραδοσιακό Κινέζικο Βελονισμό. Υπηρεσίες: Υπέρταση, Διαβήτης, Δυσλιπιδαιμίες, Εμπύρετα νοσήματα, Λοιμώξεις,Άσθμα, Ευερέθιστο έντερο, Ιατρικός βελονισμός   Τι είναι βελονισμός Ο βελονισμός είναι μια θεραπευτική μέθοδος που βασίζεται στην τοποθέτηση λεπτών βελονών σε διάφορα σημεία του σώματος, ανάλογα την κάθε ασθένεια, για 20 λεπτά συνήθως. Η εισαγωγή των βελονών είναι σχεδόν ανώδυνη και αναίμακτη και ενεργοποιεί τους μηχανισμούς αυτοΐασης του οργανισμού με έκκκριση ενδογενών ουσιών που διορθώνουν το πρόβλημα που υπάρχει. Αντί δηλαδή ο ασθενής να λαμβάνει φάρμακα, διεγείρουμε τον οργανισμό να παράγει τα δικά του. Η μέθοδος χρονολογείται από 2οπ.Χ. αιώνα και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα, όπου έγινε η πρώτη παρατήρηση της ενέργειας του σώματος που ονομάστηκε qi (τσι). Για την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική η ασθένεια οφείλεται σε ένα μπλοκάρισμα της ενέργειας, μια ανισορροπία του Yin και του Yang(αρνητικό και θετικό στοιχείο), που οφείλεται στη δράση εξωτερικών παθογόνων ή εσωτερικών διαταραχών. Ενδείξεις του Βελονισμού Μετά από μελέτες, ο Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ) το 1979 δημοσίευσε και επικύρωσε την χρησιμότητα  του Βελονισμού στην κλασική ιατρική με τον κατάλογο των παθήσεων με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι κυριότερες ενδείξεις του είναι:  Mυοσκελετικές παθήσεις Περιαρθρίτιδα του ώμου Αυχενικό σύνδρομο Επικονδυλίτιδα του αγκώνα Οσφυαλγλία Ισχιαλγία Οστεοαρθρίτιδα Ρευματοειδής αρθρίτιδα Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα Τραυματισμοί Ινομυαλγία  Γαστρεντερικές παθήσεις Πυλωρόσπασμος Οξεία γαστρίτιδα Χρόνια γαστρίτιδα Έλκος 15δακτύλου (ανακούφηση από τον πόνο) Οξεία και χρόνια κολίτιδα Διάρροια ή Δυσκοιλιότητα Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου Νευρολογικές παθήσεις- Κεφαλαλγία – Ημικρανία Νευραλγία τριδύμου Πάρεση προσωπικού νεύρου Ίλιγγος Πάρεση μετά από Α.Ε.Ε. (Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο) Νόσος του Meniere Νευρογενής κύστη – Νυχτερινή ενούρηση Μεσοπλεύριος νευραλγία Κατάθλιψη – Αγχώδεις Διαταραχές Χρόνια κόπωση Αναπνευστικές παθήσεις- Οξεία παραρρινοκολπίτιδα Αλλεργική ρινίτιδα Κοινό κρυολόγημα Οξεία βρογχίτιδα Βρογχικό άσθμα Αλλεργίες Εφαρμογές βελονισμού Με τον βελονισμό μπορούμε: να θεραπεύσουμε παθήσεις να σταματήσουμε τον πόνο να βελτιώσουμε συμπτώματα να κάνουμε πρόληψη για εκδήλωση μιας ασθένειας ή ενός συμπτώματος να περιορίσουμε την εξελικτική πορεία μιας χρόνιας νόσου να χαλαρώσουμε ή να τονώσουμε / αναζωογονήσουμε  τον οργανισμό, να μειώσουμε τα φάρμακα σε μια χρόνια πάθηση να καταπολεμήσουμε τις εξαρτήσεις (κάπνισμα – παχυσαρκία) να περιορίσουμε το θεραπευτικό αδιέξοδο που συχνά συναντάμε σε οξέα και χρόνια νοσήματα  Τεχνικές βελονισμού: Ιατρικός βελονισμός Παραδοσιακός κινέζικος βελονισμός Ωτοβελονισμός Ηλεκτροβελονισμός Νέος Κρανιοβελονισμός κατά YAMAMOTO Είναι ασφαλής ο βελονισμός; Γενικά, ο Βελονισμός είναι από τις πιο ασφαλείς θεραπευτικές πράξεις. Έχει καθιερωθεί διεθνώς σαν ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό σύστημα*. Στερείται παρενεργειών και είναι εντελώς ακίνδυνος, όταν εφαρμόζεται σωστά από εκπαιδευμένους ιατρούς που τηρούν αυστηρά τους κανόνες εφαρμογής τους. Στην Ελλάδα ο νόμος απαγορεύει τη χρήση χρήση του Βελονισμού σε μη ιατρούς γιατί είναι αναγνωρισμένος σαν ιατρική πράξη. Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να δω κάποια διαφορά; Όπως και στις περισσότερες θεραπείες αυτό εξαρτάται από την διάρκεια, τη σοβαρότητα και τη φύση του προβλήματός σας. Σε ορισμένες οξείες καταστάσεις μία και μόνο συνεδρία μπορεί να είναι αρκετή για να υπάρξει βελτίωση, ενώ για άλλα πιο χρόνια προβλήματα μπορεί να χρειαστούν  τουλάχιστον 5-6 συνεδρίες. * Οι συνεχώς αυξανόμενες μελέτες που εκπονούνται με αυστηρά επιστημονικά και μεθοδολογικά κριτήρια έχουν ενσωματώσει την πανάρχαια αυτή τέχνη στη Δυτική Ιατρική

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  Στείλτε e-mail
  Ρούμελης 2 & Πλατεία Παναιτωλίου 10 - Νέα Ιωνία
  2108026780
  6977405240
 • Ειδικός Παθολόγος Τριανδρία Θεσσαλονίκη - Χέλης Κωνσταντίνος - Υπέρταση - Σακχαρώδης Διαβήτης- Λιπίδια - Λοιμώξεις - Γηριατρική

  Το ιατρείο του κ. Χέλη Κωνσταντίνου βρίσκεται στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης και δέχεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Ο ιατρός είναι εξειδικευμένος σε Αρτηριακή Υπέρταση και Σακχαρώδη Διαβήτη.

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  Στείλτε e-mail
  Ελευθερίου Βενιζέλου 3, Τριανδρία - Θεσσαλονίκη
  2311266306
  6949074208
 • ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ - ΙΑΤΡΟΙ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

  Ο παθολόγος Εξαρχάκος Μιχαήλ διατηρεί ιατρείο στην Κηφισιά στην οδό Ιλισίων 4. Το κλινικό και ερευνητικό του ενδιαφέρον περιλαμβάνει την αρτηριακή υπέρταση, τις δυσλιπιδαιμίες, τα ογκολογικά νοσήματα και τον σακχαρώδη διαβήτη. Έχει συμπληρώσει ήδη πάνω από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας έχοντας εργαστεί σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Από το 2016 - 2020 διετέλεσε Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής της Ευρωκλινικής Αθηνών. Από το 2021 και μέχρι σήμερα είναι Επικεφαλής ομάδας παθολόγων στο Υγεία. Δέχεται στο ιατρείο του από Δευτέρα έως και Πέμπτη από τις 18.00 μμ, Κατόπιν Ραντεβού. Για επείγοντα περιστατικά μπορείτε να καλείτε στο κινητό του  6932.638.493   ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ -  Ειδικός ιατρός παθολόγος, Νέα Κηφισιά, Αθήνα. Παθολογικά νοσήματα, πρόληψη διαβήτη, εξετάσεις, διαταραχές λιπιδίων.

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  Στείλτε e-mail
  ΙΛΙΣΙΩΝ 4 - Νεα Κηφισιά
  2106253022
  6932638493
 • Ευάγγελος Τούλης - Ιατρός Ειδικός Παθολόγος - Θεσσαλονίκη

    Ευάγγελος Τούλης Ιατρός Ειδικός Παθολόγος - Θεσσαλονίκη   Ο Ευάγγελος Τούλης, ένας ιατρός που αφιέρωσε τη ζωή του στην ιατρική επιστήμη και την εξειδίκευση στην Παθολογία, γεννήθηκε στην πανέμορφη Κατερίνη της Πιερίας, την 6η Απριλίου του 1962. Από τότε, η πορεία του στο χώρο της ιατρικής ήταν συναρπαστική και επιτυχημένη. Οι σπουδές του ξεκίνησαν το 1979, όταν αποφοίτησε από το Β' Λύκειο Αρρένων Κατερίνης, Πιερίας, κερδίζοντας το απολυτήριο Λυκείου. Το 1980, συνέχισε τις σπουδές του στο προπαρασκευαστικό κολλέγιο του Πανεπιστημίου του Saarbruecken στη Γερμανία. Από το 1981 έως το 1988, φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Saarbruecken στο Homburg/Saar, από όπου αποφοίτησε με τις υψηλότερες τιμές. Στη συνέχεια, αφιέρωσε μερικά χρόνια από τη ζωή του στον Ελληνικό Στρατό, υπηρετώντας από το Σεπτέμβριο του 1988 έως τον Μάιο του 1990. Από τον Δεκέμβριο του 1989 έως τον Δεκέμβριο του 1990, εργάστηκε στο Αγροτικό Ιατρείο Ροδιάς του Νομού Γρεβενών, προσφέροντας τις ιατρικές του υπηρεσίες στην τοπική κοινότητα. Το 1991, ξεκίνησε την ειδικότητα της Παθολογίας στο Νοσοκομείο Κατερίνης, συνεχίζοντας αμέσως μετά από τον Μάιο του 1994 στην Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Νοσοκομείο "ΑΧΕΠΑ", όπου και απέκτησε τον τίτλο της Ειδικότητας της Παθολογίας τον Σεπτέμβριο του 1997. Από το 1997 έως το 2000, παρέμεινε ως επιστημονικός συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής στην ίδια κλινική. Από τον Νοέμβριο του 1997, διατηρεί το ιδιωτικό του ιατρείο στην οδό Αγ. Σοφίας 28, παρέχοντας εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα στην τοπική κοινότητα. Τον Νοέμβριο του 2009, ανέλαβε τα καθήκοντα του διευθύνοντος Παθολόγου στην 'EUROMEDICA ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ' Θεσσαλονίκης, όπου συνέχισε να προσφέρει την εμπειρία και την επιστημονική του γνώση στην ιατρική κοινότητα.   Το 2013, ανέλαβε τη θέση του διευθυντή της Β' Παθολογικής Κλινικής στην 'EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ' με εξειδικευμένα ιατρεία Ρευματολογίας και Τμήματος Εγχύσεων βιολογικών παραγόντων, Κέντρου Μεταβολισμού και Διαβήτη καθώς και Ενδοκρινολογικών Παθήσεων, συνεργαζόμενος μεταξύ άλλων και με νεφρολόγο συνεργάτη. Επιπλέον, είχε την πρόθεση να δημιουργήσει και άλλα εξειδικευμένα ιατρεία στο άμεσο μέλλον. Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του, ο Δρ. Ευάγγελος Τούλης συμμετέχει ενεργά σε σημαντικά παγκόσμια και πανευρωπαϊκά συνέδρια και εξειδικευμένα σεμινάρια, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της Εσωτερικής Παθολογίας. Επιπλέον, έχει συνεισφέρει με αρκετές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα ιατρικά περιοδικά, και είναι περήφανο μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Υπέρτασης και της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρίας. Επίσης, έχει διατελέσει μέλος της Γερμανικής Εταιρίας Εσωτερικής Παθολογίας για αρκετά χρόνια. Ο Ευάγγελος Τούλης είναι ένα παράδειγμα αφοσίωσης στην ιατρική και συνεχούς επιμόρφωσης, προσφέροντας εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα και συμβάλλοντας στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης στην Ελλάδα. Η εμπειρία του και η αγάπη του για την επιστήμη αποτελούν πηγή έμπνευσης για τον ιατρικό κόσμο και τους ασθενείς του.

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  Στείλτε e-mail
  Αγίας Σοφίας 28 - Θεσσαλονίκη
  2310242260
  6944297727
 • Κάμπος Έλσα | Ειδική Παθολόγος Νέο Φάληρο - Πειραιάς

        ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Κάμπος Έλσα | Ειδική Παθολόγος Νέο Φάληρο - Πειραιάς Η κα. Κάμπος Έλσα είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια Παθολόγος στην Α' - Παθολογική Κλινική του Θεραπευτήριου Metropolitan στον Πειραιά και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ιδίου θεραπευτήριου. Απόφοιτος της Karlova Universita στην Πράγα. Εξειδικευμένη στην Παθολογία από το 2004, την οποία πραγματοποίησε στην Α' Πανεπιστημιακή Κλινική του Π.Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ». Aπό το 2010 Βoard Certified στην Antiageing Medicine (WOSAAM, Παρίσι, Γαλλία) με κύρια εξιδείκευση στην νευροενδοκριννολογία της γήρανσης, χρόνια κόπωση, νευροεκφυλιστικά νοσήματα και νευρορμώνες. Από το 2013 συνεργάτης του καθ. Σαρόγλου Γεώργιος, Παθόλογος - Λοιμωξιολόγος.   Διατηρεί το Ιατρείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής και Εμβολιασμού ενηλίκων του Θεραπευτήριο Metropolitan. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προτόκολλα που αφορούν την ορθολογική χορήγηση αντιβιοτικών, επιδημιολογική παρακολούθηση ενδονοσοκομειακών επιδημιών και εφαρμογή μέτρα πρόληψης ενδονοσοκομεαικών λοιώξεων. Η Έλσα Κάμπος ενημερώνει για θέματα υγείας που μας αφορούν καθημερινά και μας προσφέρει χρήσιμες συμβουλές.             Κάμπος Έλσα Ειδική Παθολόγος - Αναπληρώτρια Δ/τρια Παθολογικού Τμήματος Θεραπευτηρίου Metropolitan Εθνάρχου Μακαρίου 1, Νέο Φάληρο / Πειραιάς Τηλ: 2104809867  Κιν: 6937216122 E-mail: espiro517@yahoo.gr               Κλείστε ραντεβού ή επικοινωνήστε με την παθολόγο και αντιμετωπίστε οποιοδήποτε παθολογικό πρόβλημα, άμεσα και αποτελεσματικά.        

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  8132
  Στείλτε e-mail
  Εθνάρχου Μακαρίου 1 - Νέο Φάληρο
  2104809867
  6937216122
 • Μεσοθεραπεία Βάρκιζα Αττική

  Ο ιατρός Ιωάννης Γιακαμόζης διατηρεί το ιδιωτικό ιατρείο στην Βάρκιζα στην οδό Απόλλωνος 8. Είναι ο πρώτος που εφήρμοσε την μέθοδο της μεσοθεραπείας  στην Ελλάδα από το 1986 έως και σήμερα, για την απαλλαγή από τον πόνο της μέσης και του αυχένα με πολύ καλά αποτελέσματα.   Έχει ειδικευτεί στην μεσοθεραπεία  στο κέντρο “Internationalle Studi novamedicina” στην Μπολλώνια της Ιταλίας και στο κέντρο Ceia στην Γαλλία. Δέχεται κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 6973690403

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  Απόλλωνος 8, Βάρκιζα - Αττική
  2108973134
  6973690403
 • Μηλάκη Γεωργία - Ογκολόγος Ηράκλειο - Παθολόγος Ηράκλειο

  Γεννήθηκα το 1973 στο Ηράκλειο και κατάγομαι από το Οροπέδιο Λασιθίου. Είμαι παντρεμένη με τον ιατρό Κωνσταντίνο Βροντάκη. Έχουμε δύο παιδιά, τη Δήμητρα και το Γιώργο.  Σπούδασα ιατρική στη Νάπολη της Ιταλίας, υπηρέτησα ως αγροτικός ιατρός στο Π.Ι.Μαλίων-Κ.Υ.Καστελλίου και ειδικεύτηκα ως Ογκολόγος-Παθολόγος στο ΠΑ.Γ.Ν.Η. μέχρι το 2010.   Εξειδικεύτητα στον καρκίνο του μαστού στο Διεθνές Ευρωπαϊκό Κέντρο Καρκίνου στο Μιλάνο Ιταλίας, όπου υπηρέτησα ως ερευνήτρια – πανεπιστημιακή υπότροφος. Έως το 2015 υπηρέτησα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ως Επιμελήτρια του Ογκολογικού Τμήματος κι έκτοτε ιδιωτεύω.   Με πλούσιο συγγραφικό και διδακτικό έργο και ενεργό συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, είμαι ενεργό μέλος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), της Ευρωπαϊκής (ESMO) και της Αμερικανικής Ογκολογικής Εταιρείας (ASCO).    Συνδράμω εθελοντικά σε πρωτοβουλίες στο χώρο της υγείας μέσα από αρκετούς συλλόγους και ΜΚΟ.

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  Στείλτε e-mail
  Δαιδάλου 36 - Ηράκλειο
  2810334221
  6977998654
 • ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ - INTERMEDICAL - ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΙΑΤΡΟΙ

  Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του ιατρού παθολόγου Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτη, που διατηρεί ιατρείο στο Χαλάνδρι, με στόχο την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας του ατόμου και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.   Ο ιατρός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967.   Το 1984 εισήχθη μέσω των πανελληνίων εξετάσεων στη «Ράλλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Πειραιώς» του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποφοίτησε το 1986.   Το 1987 μέσω των πανελληνίων εξετάσεων εισήχθη στο Ιατρικό τμήμα της ΣΣΑΣ (Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων) και φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησε επιτυχώς το 1993 από τη σχολή με το βαθμό του «Ανθυπολοχαγού».   Το 2002 ολοκλήρωσε την ιατρική ειδικότητα της Παθολογίας, αφού έκανε την άσκησή του αρχικά στην Α’ Παθολογική Κλινική του 401 ΓΣΝΑ και ακολούθως στην Ε΄ Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός.   Στη συνέχεια διετέλεσε χρέη τμηματάρχη στο Παθολογικό Τμήμα του Στρατιωτικού Νοσοκομείου του Διδυμοτείχου (2002-2004) και Διευθυντής Β’ στην Παθολογική Κλινική του 401 ΓΣΝΑ.   Από το 2010 ως το 2015 διετέλεσε Διευθυντής επιτελικού γραφείου στη Διεύθυνση Υγειονομικού.   Από το 2015 υπηρετεί στη Β΄ Παθολογική Κλινική του 401 ΓΣΝΑ και από το 2021 εκτελεί χρέη Διευθυντή της Κλινικής και φέρει το βαθμό του «Γενικού Αρχιάτρου».   Από το 2005 διατηρεί παθολογικό ιατρείο στο Χαλάνδρι Αττικής και είναι επιστημονικός συνεργάτης της πολυκλινικής “METROPOLITAN GENERAL” (πρώην ΙΑΣΩ GENERAL).   Με αρωγό την εμπειρία και την άρτια επιστημονική του κατάρτιση, ο ειδικός παθολόγος Μπαρμπαγιάννης Παναγιώτης αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των παθολογικών νοσημάτων, στο ιατρείο του στο Χαλάνδρι, με στόχο την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας του ατόμου και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.   Με υψηλό επιστημονικό ενδιαφέρον και φροντίδα για τον εμπλουτισμό των ιατρικών του γνώσεων, παρακολουθεί όλες τις ιατρικές εξελίξεις και συμμετέχει σε ιατρικά συνέδρια Παθολογίας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό με παράλληλες δημοσιεύσεις και αρθρογραφία σε ιατρικά συνέδρια και έντυπα.   Εμπιστευθείτε τον ειδικό παθολόγο Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτη για τα θέματα της υγείας σας. Στο σύγχρονο και φιλικό χώρο του ιατρείου του, στο Χαλάνδρι, ο ιατρός αναπτύσσει σχέσεις απολύτου εμπιστοσύνης με τους ασθενείς του και προβαίνει, πάντα, στην εξατομικευμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση των ιατρικών τους προβλημάτων.   Με υπευθυνότητα και αγάπη για τον άνθρωπο, δεσμεύεται για την παροχή άριστων ιατρικών υπηρεσιών.  

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  Στείλτε e-mail
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 93 - Χαλάνδρι
  2106830208
 • ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ MD, PhD Παθολόγος - Ογκολόγος | Πειραιάς   Προϋπηρεσία   Παρούσα θέση Διευθυντής Γ' Ογκολογικής Kλινικής Nοσοκομειο “Metropolitan” Από την 1-9-2013   Προηγούμενες θέσεις // Διευθυντής Oγκολογικής Mοναδας Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ιπποκράτειο" - 2009-2013 // Διευθυντής Β' Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αθηνών "Ο Αγιος Σάββας" - 1990-2009 // Επιμελητής β, Παθολογική Κλινική Eιδικ'ο Aντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιώς "Μεταξα" - 1985-2000 // Εσωτερικός βοηθός Α' Παθολογική Κλινική Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιώς "Μεταξά" - 1982-1985   Υπηρεσία υπαίθρου Επιμελητής Β' Παθολογικής Κλινικής Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας 1981-1982   Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Πτυχίο Ιατρικής "λιαν καλώς" 1986 Eιδικότητα παθολογίας: // Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών // Γενικό Κρατικό Νοσοκομειο Πειραιώς "Ο Αγιος Παντελεήμων"   Μετεκπαίδευση // Hammersmith-Royal Postgraduate School of Medicine // St Bartolomew’s Hospital London 1987-1988   Διδακτορική Διατριβή // Η προγνωστική σημασία του χαλκού, ινωδογόνου, ταχύτητας καθίζησης ερυθρών και α2 σφαιρινών στην νόσο του Hodgkins Αθήνα 1990,  Πανεπιστήμιο Αθηνών   Άλλες Γνώσεις // Ξενες γλώσσες Αγγλικά-Γαλλικά // Χρήση υπολογιστών   Αλλες θέσεις // Προεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Μαστολογίας // π. Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας // π. Διευθυντής σπουδών σχολής Μαστολογίας // π. Εκδότης περιοδικού Ελληνικής Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων FORUM OF CLINICAL ONCOLOGY   Επιστημονικό έργο // Εκδότης δέκα βιβλίων ογκολογίας // Συγγραφέας 14 κεφαλαίων σε βιβλία ογκολογίας // 40 δημοσιευσεις σε peer review περιοδικά // 400 ομιλίες / διαλέξεις σε συνέδρια η διαφώτησης του κοινού // Πρόεδρος οργανωτικής η επιστημονικής επιτροπής περισσοτέρων απο 20 συνεδρίων // Συμμετοχη στην οργάνωση περισσοτέρων απο 70 συνεδρίων για τον καρκίνο    

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  134188
  Στείλτε e-mail
  ΘΕΑΤΡΟΥ 43 - Πειραιάς
  2104809673
  6937070532
 • Νοδαράς Χρήστος | Παθολόγος MD - Phd Ασπρόπυργος Αττική

          Νοδάρας Χρήστος Παθολόγος MD - Phd | Ασπρόπυργος Αττική     Ο Δρ. Νοδάρας Χρήστος είναι ένας αναγνωρισμένος παθολόγος που διακρίνεται για την αφοσίωσή του στην προσφορά ασφαλούς και αποτελεσματικής ιατρικής φροντίδας. Ο Δρ. Νοδάρας έχει αναπτύξει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών παθολογίας και υγείας προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ασθενών του.      ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ                         Εξειδίκευση στην Παθολογία   Στο ιδιωτικό του ιατρείο στον Ασπρόπυργο, ο Δρ. Νοδάρας υποδέχεται ασθενείς με διάφορες παθήσεις. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει στη διάγνωση και την αντιμετώπιση λοιμώξεων, παχυσαρκίας, σακχαρώδους διαβήτη, υπέρτασης, χοληστερίνης, και τριγλυκεριδίων. Η προσωπική του προσέγγιση σε κάθε ασθενή τον βοηθά να προσφέρει την καλύτερη δυνατή φροντίδα υγείας.   Επιπλέον της πρακτικής του ιατρικής, ο Δρ. Νοδάρας συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Μεταφορών για την έκδοση και ανανέωση διπλωμάτων οδήγησης, καθώς και πιστοποιητικών υγείας. Η εμπειρία του στον τομέα αυτόν τον καθιστά αξιόπιστο επικεφαλής για την αξιολόγηση της κατάλληλης φυσικής κατάστασης των ατόμων που θέλουν να οδηγήσουν με ασφάλεια.                     Συνεχής Επιμόρφωση και Συμμετοχή σε Συνέδρια   Ο Δρ. Νοδάρας δεν παύει να αναζητά την αριστεία στον κλάδο της Παθολογίας. Συμμετέχει ενεργά σε πανελλήνια συνέδρια με στόχο τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση, ενώ είναι περήφανο μέλος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Σήψης. Ο Δρ. Νοδάρας Χρήστος αποτελεί έναν ιατρό που ενώνει την εμπειρία και τη γνώση με τον αγώνα για την καλύτερη υγεία των ασθενών του. Με τη συνεχή επιμόρφωση και τη δέσμευσή του για υψηλά πρότυπα, είναι ένας αξιόπιστος σύμβουλος για την υγεία σας.                         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ     nodaras.md@gmail.com     2105575006 - 6938485151     Σαλαμίνος 23 - Ασπρόπυργος Αττική        

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  2673
  Στείλτε e-mail
  Σαλαμίνος 23 - Ασπρόπυργος
  2105575006
  6938485151
 • Παθολόγος Μπαλτατζή Χουσεΐν | Παθολογικό Ιατρείο - Εξετάσεις - Υπέρταση - Σακχαρώδης Διαβήτης Ξάνθη

  Μπαλτατζή Χουσείν Παθολόγος   | προφίλ Σας καλωσορίζουμε στη σελίδα του παθολογικού ιατρείου του κ. Μπαλτατζή Χουσεΐν. Ο κος Μπαλτατζή δέχεται καθημερινά στο ιατρείο του στην Ξάνθη, στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 109. Έχοντας στο ιστορικό του μια αξιοσημείωτη επαγγελματική σταδιοδρομία προσφέρει άριστες ιατρικές υπηρεσίες για θέματα που αφορούν διάφορες παθολογικές καταστάσεις. Ο ιατρός δούλεψε στη Βιοιατρική αλλά και στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος της Θεσσαλονίκης. Εκτός των ιατρικών του γνώσεων διακρίνεται και για το ήθος του. Δέχεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, πραγματοποιεί επισκέψεις κατοίκον και είναι συμβεβλημένος για συνταγογράφηση.  

  Κατηγορία: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

  Στείλτε e-mail
  Παναγή Τσαλδάρη 109 - Ξάνθη
  2541400249
  6977316197
 • Στείλτε e-mail
  ΣΟΛΩΜΟΥ 74 ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ 28 (είσοδος από Τήνου) - Περιστέρι
  2105760016
  6945439562
Σελίδα 1 από 3