Κυριακή 14 Ιουλίου 2024 | 08:53 μμ

Ηλεκτρονικός Επαγγελματικός Οδηγός Ελλάδας

Κατάλογος Επιχειρήσεων

ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ
σε: Αττικής, Αττική, Παιανία
Περιοχή

Κατηγορίες

 

 

 • Lagos Autogas Υγραεριοκίνηση Παιανία Αττική - Συνεργείο Αυτοκινήτων - Εγκατάσταση Υγραερίου - Φυσικού Αερίου Αυτοκινήτων - Service Αυτοκινήτων Με Εναλλακτικά Καύσιμα Υγραέριο - Φυσικό Αέριο Παιανία Αττική

  ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ ΜΕ ΆΛΛΑ ΚΑΎΣΙΜΑ Το υγραέριο είναι άχρωμο και άοσμο. Η οσμή προστίθεται αργότερα για να γίνει αντιληπτό σε περίπτωση διαρροής. Δεν είναι τοξικό και είναι βαρύτερο από τον αέρα. Αποθηκεύεται και μεταφέρεται σε υγρή μορφή υπό πίεση  μέσα σε δεξαμενές και φιάλες. Το υγραέριο που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα είναι μίγμα προπανίου και βουτανίου και έτσι δημιουργείτε υψηλός αριθμός οκτανίων. Στην Ελληνική αγορά, τα είδη υγραερίου που κυκλοφορούν είναι : το εμπορικό βουτάνιο, το εμπορικό προπάνιο και το μίγμα τους ( περίπου 80% βουτάνιο και 20% προπάνιο). Οι αέριες καύσιμες ύλες, συνεπώς και το υγραέριο, αποτελεί εξιδανικευμένα καύσιμα διότι είναι έτοιμα για καύση, δηλαδή πληρούν τις ιδεώδεις  συνθήκες καύσης, που απαιτούν την καύσιμη ύλη σε αέρια κατάσταση. Παραθέτουμε στη συνέχεια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του υγραερίου έναντι των υγρών καυσίμων τα οποία καλείται να υποκαταστήσει: * καλύτερος ενεργειακός βαθμός απόδοσης και συνεπώς εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομία στο κόστος καυσίμου * άνεση στον έλεγχο και χειρισμό της παροχής υγραερίου ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στη ζήτηση θερμότητας, μεταβολής θερμοκρασίας και μορφής της φλόγας * χαμηλότερο κόστος διαχείρισης καυσίμου * χαμηλότερο κόστος συντήρησης εξοπλισμού Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην περιβαλλοντική διάταση της χρήσης Υγραερίου καθώς πρόκειται για εξαιρετικά καθαρό καύσιμο του οποίου η χρήση πρέπει να αυξηθεί για μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ήδη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει κάνει βήματα για την εισαγωγή Οδηγιών). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το υγραέριο λόγω της χαμηλότερης περιεκτικότητας σε άνθρακα σε σχέση με τα υγρά καύσιμα παράγει σημαντικά λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) το οποίο προκαλεί το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου, ενώ η Όξινη Βροχή που οφείλεται στο διοξείδιο του θείου (SO2) και τα οξείδια αζώτου (NOX ), αποτρέπεται στο μεγαλύτερο βαθμό καθώς το υγραέριο περιέχει αμελητέο θείο (S) και παράγει σε αμελητέα επίπεδα οξείδια του αζώτου. Παράλληλα το υγραέριο απαλλαγμένο από όλα  τα στερεά κατάλοιπα δίνει τη δυνατότητα σχεδίασης συσκευών και μονάδων με πολύ υψηλούς βαθμούς απόδοσης οπότε μειώνονται ακόμη περισσότερο οι ανεπιθύμητες εκπομπές. Συγκριτικός Πίνακας Είδος Ισχύς Απόδοση Ωφέλιμο   Πετρέλαιο 8200 Kcal/Lt 80% 6560  Kcal/Lt Μαζούτ (1500) 9350 Kcal/Kg 80% 7480  Kcal/Kg Μαζούτ (3500) 9250 Kcal/Kg 80% 7400Kcal/Kg Φυσικό Αέριο 8000 Kcal/m³ 95% 7600  Kcal/m³ Βουτάνιο 10900 Kcal/Kg 95% 10355Kcal/Kg Προπάνιο 11000 Kcal/Kg 95% 10.450 Kcal/Kg Μίγμα 10920 Kcal/Kg 95% 10374Kcal/Kg 'Αρα 1Kg υγραερίου δίνει ίση ενέργεια με: * 1.60 Lit ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ * 1,39 Kg ΜΑΖΟΥΤ 1500 * 1.40 Kg ΜΑΖΟΥΤ 3500 * 1.375 m3 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σε συνθήκες περιβάλλοντος το υγραέριο (προπάνιο C3H6, ή βουτάνιο C4H8, ή μίγμα των δύο) υπάρχει σε αέρια κατάσταση. Σημείο βρασμού: προπανίου - 42 oC και βουτανίου - 0,5 οC Σε υγρή μορφή υπάρχει μόνο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ή υπό πίεση. Σε υγρή μορφή καταλαμβάνει το 1/250 περίπου του όγκου του αερίου και μπορεί έτσι να αποθηκευτεί πιο εύκολα στα δοχεία. Συνήθως, αποθηκεύεται σε υγρή μορφή υπό πίεση σε χαλύβδινες δεξαμενές και φιάλες  

  Κατηγορία: ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ

  Στείλτε e-mail
  Λεωφόρος Μαρκοπούλου 17 - Παιανία
  6949034060