Κυριακή 29 Μαΐου 2022 | 01:41 πμ

Ηλεκτρονικός Επαγγελματικός Οδηγός Ελλάδας

Κατάλογος Επιχειρήσεων

ΧΗΜΙΚΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
σε: Αττικής, Βορειοανατολική Αττική, Σπάτα
Περιοχή

Κατηγορίες

 

 

 • ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ - ΧΗΜΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΠΑΤΑ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

  Η “ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ” είναι η μετεξέλιξη της ατομικής εταιρείας “ΧΗΜΕΙΟ ΔΕΔΕ” , με έναρξη λειτουργίας το 1986. Η εταιρία αρχικά δραστηριοποιήθηκε στο χώρο των τροφίμων και συγκεκριμένα, στο κρασί, το νερό, και το ελαιόλαδο. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο των τροφίμων οδήγησε το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας στην πολύ καλή γνώση αντιμετώπισης κάθε προβλήματος με αποτέλεσμα την άμεση και όσο το δυνατόν ταχύτερη επιλυσή του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πιστή εφαρμογή των εντολών - απαιτήσεων των εκάστοτε Κοινοτικών Οδηγιών. ISO 22000 είναι το νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας όλων των σημείων της αλυσίδας παραγωγής και διάθεσης τροφίμων και αποσκοπεί στην εναρμόνιση, σε παγκόσμια κλίμακα, του τρόπου εφαρμογής των διεθνώς αποδεκτών αρχών HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) από τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων ώστε να διατίθενται ασφαλή τρόφιμα στον καταναλωτή. Στην επιχείρησή σας η εφαρμογή του ISO 22000 έχει σημαντικά οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη, διότι σας βοηθά να αποκτήσετε: 1. Καλύτερη οργάνωση και μελετημένη διάθεση δαπανών στα ευαίσθητα σημεία. 2. Αρχικό προγραμματισμό για αποφυγή και πρόληψη διατροφικών κινδύνων. 3. Δυναμική ενημέρωση και βοήθεια στην τήρηση κανόνων ασφαλείας που το ISO 22000 ορίζει για τα τρόφιμα. Οι κανόνες αυτοί αφορούν και τα τρόφιμα που διακινούνται από τους προμηθευτές προς εσάς αλλά και γι' αυτά που η επιχείρησή σας προορίζει και τους τελικούς καταναλωτές. 4. Συνεχώς αυξανόμενη κατάρτιση,ευαισθητοποίηση και προσοχή του προσωπικού. 5. Δυναμική ανάπτυξης, εξ' αιτίας της εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα στην επιχείρησή σας και τους πελάτες της. Η εμπιστοσύνη αυτή είναι αποτέλεσμα της Πιστοποίησης και της εφαρμογής της από ανεξάρτητο Φορέα. Η "ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ" διαθέτει τις υποδομές για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες της δική σας επιχείρησης. Η μεθοδολογία που ακολουθείτε από την "ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ" περιλαμβάνει : 1. Ανάλυση του συστήματος λειτουργίας της επιχείρησής σας. - Μελέτη της τεκμηρίωσης και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης καθώς επίσης των εφαρμοζόμενων τεχνικών και προγραμμάτων στην επιχείρηση. 2. Μελέτη αποκλίσεων από τις απαιτήσεις του προτύπου. - Μετά από συγκριτική αποτύπωση των απαιτήσεων του προτύπου και των δεδομένων που προέκυψαν από το προηγούμενο στάδιο γίνεται: * Ανάλυση των κινδύνων. * Προσδιορισμός των αναγκών σε υποδομές και τεκμηρίωση. * Εκπόνηση μελέτης αντιμετώπισης των κινδύνων. * Προσδιορισμός των προαπαιτούμενων προγραμμάτων. * Ανάπτυξη προγράμματος ελέγχου των κρίσιμων σημείων. 3. Οργάνωση του συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 22000.. - Προγραμματισμός και παρακολούθηση των ενεργειών για την σύγκλιση του συστήματος της επιχείρησής σας με ένα σύστημα σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000 που απαιτεί την τήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας. 4. Τεκμηρίωση του συστήματος. - Σύνταξη Εγχειριδίου και των διαδικασιών του συστήματος όπως προβλέπει το πρότυπο. 5. Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησής σας όπως επιβάλλεται από την νομοθεσία και για την εφαρμογή του συστήματος. 6. Εγκατάσταση, εφαρμογή και επίβλεψη της εγκατάστασης του συστήματος με παράλληλη διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων για τον έλεγχο της εφαρμογής του και παροχή τεχνικής υποστήριξης. Η εταιρία μας διαθέτει την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000, όπως επίσης και τα συστήματα διαχείρισης που προβλέπονται από τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18000, BRC, IFS ή άλλα πρότυπα που υπαγορεύονται από τους πελάτες τα οποία αναπτύσσονται και μεμονωμένα. Η "ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ" έχει αναπτύξει συνεργασίες για την ένταξη της επιχείρησής σας σε ειδικά κατά περίπτωση χρηματοδοτικά προγράμματα.

  Κατηγορία: ΧΗΜΙΚΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Φωτογραφίες [4]
  Στείλτε e-mail
  ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6 - Σπάτα
  2106634600
  6977603374