Κυριακή 29 Μαΐου 2022 | 03:00 πμ

Ηλεκτρονικός Επαγγελματικός Οδηγός Ελλάδας

Κατάλογος Επιχειρήσεων

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
σε: Αττικής, Πειραιάς, Πειραιάς
Περιοχή

Κατηγορίες

 

 

  • ΖΑΝΤΙΔΗΣ Α.Ε.

    * 1965: Έναρξη της δραστηριότητας των χωματουργικών εργασιών από τον Σταύρο Ζαντίδη στον Πειραιά, με ανάληψη μικρότερων τοπικών έργων. * 1970: Αγορά νέου εξοπλισμού και επέκταση των δραστηριοτήτων εκτός Αττικής με την ανάληψη δημοσίων έργων στην νησιωτική Ελλάδα. * 1978: Ανάληψη μεγαλύτερων έργων σε Εύβοια (Αλιβέρι) και Καστοριά. * 1989: Ενεργοποίηση του Γ.Ζαντίδη στις δραστηριότητες της εταιρείας και αύξηση του στόλου των μηχανημάτων και φορτηγών. * 1990: Επικέντρωση των δραστηριοτήτων στο λεκανοπαίδειο και έναρξη συμμετοχής σε μεγάλα δημόσια έργα.

    Κατηγορία: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

    ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 51-53 - Πειραιάς
    2104253100