Τετάρτη 08 Απριλίου 2020 | 05:43 πμ

Greek Business Directory

Companies Catalog

JOB SEARCH JOB SEARCH
in: All Greece
Area

Categories

 

 

 • EURO WORK - EMPLOYMENT AGENCY ATHENS ATTIKI - DOMESTIC ASSISTANTS - HOTEL EMPLOYEES

  We provide people caring for elderly or disabled people, for housekeepers, maids, baby sitters, Nurses, Staff Restaurants - Coffee - hotels, barwomen. We select our staff with strict criteria, ensuring expertise, diligence and integrity, covering your specific needs. OUR PRICES ARE REASONABLE AND FINANCIAL

  Category: JOB SEARCH

  Send e-mail
  28, IPIROU STR. - Athens
  2108221097
  6932912475
 • EVRESIS - LEGITIMATE EMPLOYMENT AGENCY - EVRESIS FONSOU

  ΕΥΡΕΣΙΣ Γραφείο Επιλογής Προσωπικού & Ευρέσεως Εργασίας   ΕΤΑΙΡΕΙΑ Το ΕΥΡΕΣΙΣ διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα επιλογής προσωπικού, γι` αυτό μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε και να διατηρήσετε τα κατάλληλα άτομα για την επιχείρησή σας, κάνοντας το σωστό συνδυασμό. Οι Καταξιωμένοι Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΥΡΕΣΙΣ, βρίσκονται δυναμικά στο πλευρό των Επιχειρήσεων - πελατών μας υποστηρίζοντάς τους με αποτελεσματικές πρακτικές HR. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλα τα στάδια εύρεσης, Αξιολόγησης κι επιλογής προσωπικού, από την επεξεργασία του αιτήματος του πελάτη και το προφίλ του υποψηφίου καθώς και την ιδανική προσωπικότητα  προς αναζήτηση, ώστε να ταιριάζει με την κουλτούρα της επιχείρησης – πελάτη, μέχρι την παροχή συμβουλών ανθρώπινου δυναμικού και την πρόσληψη ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Η ομάδα του ΕΥΡΕΣΙΣ χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα και αποτελεσματικότητα στην ανάληψη και υλοποίηση των έργων, δεδομένης της άμεσης πρόσβασης σε επαγγελματικά κι εκπαιδευτικά δίκτυα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σχεδιάσουμε μαζί το δικό σας πλάνο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησή σας. Αποστολή Δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μας με στόχο την άριστη στελέχωση και ανάθεση αρμοδιοτήτων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους. Κοινωνική - εταιρική ευθύνη να αποτελέσουμε ασπίδα προστασίας του κοινωνικού συνόλου κατά της ανεργίας.    

  Category: JOB SEARCH

  Send e-mail
  Agiou Mina 36 - HERAKLION
  2810226374,2813007474
 • JOB FINDING OFFICE TRIKALA - POWER JOBS - ELENI FOUNTA

  Employment agency , housekeepers , care of the old , nurses, baby sitters , cleaning buildings and homes , elderly care care for the disabled , foreigners and Greeks " FOUNTA Helen" , Trikala , Larissa , Thessaly. The employment agency "Power Jobs", famous for his long service of many different types of people across Thessaly and throughout Greece . Our office after careful selection of people to work and taking into account the strict criteria ensures individual as domestic helpers , care of the old , housekeepers , baby sitters , etc. The workforce we have is people Greeks and foreigners s , selected to be responsible . All of them have the expertise to cope with the demands of their employers. Everyone and all prepared to offer their services to satisfy you kindness and severity. Our office has received praise by the Panhellenic Association recruitment and will become your best friend now , so rest assured . Very soon will open a second office work "Power Jobs", in Larissa's center for your convenience . The responsible office lady Helen tassel and excellent staff, we have served a lot of famous clients but also ordinary people. So do not hesitate to contact us too soon. We promise timely and optimal solution for your problem. Trikala office tel : 2431025990 Larissa office tel : 2410287621 amicably The responsible office HELEN FOUNTA Агенцията по заетостта, домакини , грижи за старите хора , медицински сестри , детегледачки , почистване на сгради и домове , грижи за възрастни хора се грижат за хора с увреждания, чужденци и гърци " FOUNTA Елена" , Трикала , Лариса , Тесалия . Агенцията по заетостта "Power работни места" , известен с дългата си служба на много различни типове хора в Тесалия и в цяла Гърция . Нашият офис след внимателен подбор на хората да работят и като се вземат предвид строгите критерии осигурява индивида като домашни помощници , грижи за старите хора , камериерки , детегледачки и т.н. Работната сила имаме, е хората гърци и чужденци, S, избрани да бъдат отговорни. Всички те имат опит, за да се справят с изискванията на работодателите си . Всеки и всичко, готова да предложи услугите си , за да отговарят благостта и строгостта . Офисът ни е получил похвала от Общогръцката асоциация набирането и ще стане най-добрия си приятел сега, така че бъдете спокойни . Много скоро ще отвори втори офис работа "Power работни места" , в центъра на Лариса за ваше удобство. Отговорният офис дама Хелън пискюл и отличен персонал , ние са служили много известни клиенти , но и обикновените хора. Така че не се колебайте да се свържете с нас твърде рано. Ние обещаваме, навременно и оптимално решение за вашия проблем. Трикала офиса на тел : 2431025990 Лариса офиса на тел : 2410287621 по взаимно съгласие Отговорният офис HELEN FOUNTA

  Category: JOB SEARCH

  Send e-mail
  14, GARIVALDI STR - Trikala
  2431025990
  6970837741
 • EMPLOYMENT AGENCY KOLONAKI ATHENS - AVERE - KONSTANTINOU KOSTA ELENI

  Employment agency, Kolonaki, Athens, Attiki. Find the job position that best fits your skills and desires with the assistance of the office 'AVERE' Mrs. Constantinou Helen.

  Category: JOB SEARCH

  Send e-mail
  21, MARASLI STR. - Kolonaki
  2107250107
  6936475726
 • IN GLOBE

  Category: JOB SEARCH

  Images [3]
  Send e-mail
  - Thessaloniki
  2310588200
  6909371203
 • NESTOROS TIPA 5 - Thessaloniki
  2310402910,2310402911,2310403987,2310403988
 • - Athens
  2105228080
 • - Preveza
  2682021300