Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 | 03:20 πμ

Greek Business Directory

Companies Catalog

MACHINERY MACHINERY
in: Thessaloniki
Area

Categories

 

 

 • Category: MACHINERY

  Images [2]
  - Thessaloniki
  2310788620,2310788621.2310323744
  6936527712, 6977008546
 • EM PI ES MASTER PART SYSTEMS - MACHINE TOOLS – BUSINESS EQUIPMENT

  Em-pi-es was established in 2005 to provide innovative services for product development. These include research and engineering design in blown and thermoplastic molding, rheological studies, selection of raw material, productivity, design and prototyping, entire organization, design and construction for the successful production of a quality approved product. Commercialization of tools for metalworking and plastics production, machines of German origin. Em-pi-es is the exclusive representative of top German companies, EOS in the production of prototypes with «Laser Sintering» technology and FOBA in three-dimensional engraving (marking and 3D tool engraving). The executives who make up Em-pi-es specialize in engineering design and technical support of applications with 15-year experience in the field.

  Category: MACHINERY

  Images [12]
  Send e-mail
  77 NAOUSIS STR - Evosmos
  2310778083
 • LASARIDIS THESSALONIKI - TROLLEYS - VESSELS - WHEELS - RIM - GAS ENGINES - WORK GLOVES

  Lazaridis Nicolas & SIA OE was founded in xxx into Thessaloniki, where it exists till today, successfully going on acting in the field of industrial products, electric, gas and agrariar machines. Due to the quality of our products, our advantageous prices, as well as of the immediate and perfect customer services, our company is one of the top in its field. Both the use of technology and our well trained personnel gives you the guarantee for high quality deals. Our first care is complete satisfaction of our customers, starting with a simple tour on our website, going on with a success buy and closing with further support on new purchases.

  Category: MACHINERY

  Images [10]
  Send e-mail
  - Thessaloniki
  2310682557
 • MAT-COL

  Category: MACHINERY

  Images [1]
  Send e-mail
  - Thessaloniki
  2310357607
 • ORION TECH

  Category: MACHINERY

  Images [9]
  Send e-mail
  - Thessaloniki
  2310414758
  6978486491
 • PERCUSSED BALERS – HYDRAVLIC BALERS THESSALONIKI

  The company VIOME - MESTROPIAN JOHN K. was founded in 1970 for the eccentric presses and hydraulic presses.    With responsibility and continuous research we have managed to manufacture high quality reliable equipment. Equipping the largest factories and manufactories of Greece continue entering the field of world exports.    Our goal as 40 years ago is the quality and reliability of our products.   VIOME на фирмата - MESTROPIAN JOHN K. е основана през 1970 г. за изграждане камера (шок) и хидравлични преси.    С отговорност и продължителна изследователска успяхме да произвеждаме високо качество надеждно оборудване. Оборудването на най-големите фабрики и фабрики на Гърция да продължи да влезе в областта на световния износ.    Нашата цел, тъй като преди 40 години, е качеството и надеждността на нашите продукти.  

  Category: MACHINERY

  Images [8]
  Send e-mail
  SINDOS - Thessaloniki
  2310798118
  6944571533